Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 08 november 2019

Rechterlijke Macht Hof van Cassatie Het Hof, verenigd in algemene vergadering op 27 september 2019, heeft de heer Mestdagh K., raadsheer in het Hof van Cassatie, aangewezen tot sectievoorzitter, voor een termijn van drie jaar met ingang van 3 Het Hof, verenigd in algemene vergadering op 27 september, heeft mevr. Delange M., raadsheer in het(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019015269
pub.
08/11/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Macht Hof van Cassatie Het Hof, verenigd in algemene vergadering op 27 september 2019, heeft de heer Mestdagh K., raadsheer in het Hof van Cassatie, aangewezen tot sectievoorzitter, voor een termijn van drie jaar met ingang van 31 oktober 2019.

Het Hof, verenigd in algemene vergadering op 27 september, heeft mevr.

Delange M., raadsheer in het hof van Cassatie ? aangewezen tot sectievoorzitter, voor een termijn van drie jaar met ingang van 31 oktober 2019

Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot vaststelling van het betaalcircuit voor de gezinsbijslag type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011700 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen - Brusafe type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011766 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van een interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011699 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht sluiten werd mevr. Dom M., erekamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen aangewezen om, vanaf 1 december 2019 het ambt van plaatsvervangend magistraat in dit hof uit te oefenen tot zij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 5 september 2019, werd de heer Van Herck K., emeritus kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 23 september 2019, het ambt van plaatsvervangend magistraat in dit hof te blijven uitoefenen.

Bij beschikking van 7 oktober 2019 werd de heer Godbille J-F., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel aangewezen om, vanaf 1 december 2019, het ambt van plaatsvervangend magistraat in dit hof uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van 27 juni 2019 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Bergen is de aanwijzing van de heer Jacobs P., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, tot kamervoorzitter in dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 24 november 2019.

Bij beschikking van 16 juli 2019 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Bergen is de aanwijzing van mevr. Hanssens M., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, tot kamervoorzitter in dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 24 november 2019.

Het hof, verenigd in algemene vergadering op 25 september 2019, heeft mevr. Knoops C., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 18 oktober 2019.

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel Bij beschikking van 23 juli 2019 van de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel is mevr.

Devenyns A., beslagrechter in Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op de datum van 23 november 2019.

Arbeidsrechtbank te Luik De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 9 oktober 2019, heeft de heer Gason R., rechter in de arbeidsrechtbank te Luik, aangewezen tot afdelingsvoorzitter, in deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 18 oktober 2019.

Ondernemingsrechtbank te Antwerpen Bij beschikking van 25 oktober 2018, werd de heer Daelemans A., door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 12 november 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank, afdeling Tongeren, te blijven uitoefenen.

Bij beschikking van 24 april 2019, werd de heer Van Doosselaere G., door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 18 november 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank, afdeling Antwerpen, te blijven uitoefenen.

Bij beschikking van 26 juni 2019, werd de heer Laforce R., door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 19 november 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank, afdeling Antwerpen, te blijven uitoefenen.

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 9 mei 2019, werd de heer Indekeu J. door de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 10 november 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank te blijven uitoefenen.

Ondernemingsrechtbank te Leuven Bij beschikking van 26 juni 2019, werd de heer Van Eycken F., door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Leuven, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 26 november 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank te blijven uitoefenen.

Ondernemingsrechtbank te Waals-Brabant Bij beschikking van 16 mei 2019Relevante gevonden documenten type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012723 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad, en tot wijziging van de ordonnantie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012724 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 februari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de classificatie van films, vertoond in Belgische bioscoopzalen type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019012728 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 28 februari 2019 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanstelling van een gemeenschappelijke dienstenintegrator voor de elektronische uitwisseling van gegevens type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019012917 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ter versterking van de samenwerking inzake statistiek en houdende aanwijzing van de gewestelijke statistische autoriteit tot statistische autoriteit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012732 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019012903 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende het beheer en de bescherming van onbevaarbare waterlopen en vijvers type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012915 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag betreffende de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank, evenals het verslag, gedaan te Beijing op 29 juni 2015 sluiten, werd de heer Pietquin B. door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Waals-Brabant aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 23 november 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank te blijven uitoefenen.

Ondernemingsrechtbank te Luik Bij beschikking van 21 juni 2019 werd de heer Minne C. door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Luik aangewezen om, voor een termijn van één jaar, vanaf 19 november 2019, het ambt van plaatsvervangend rechter in ondernemingszaken in deze rechtbank, afdeling Dinant, te blijven uitoefenen.

^