Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 13 april 2018

Nationale Loterij. - Loterijen met biljetten, "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euro", "Win for Life 5 euro" en "Win for Life 10 euro" genaamd Overeenkomstig artikel 21 van het koninklijk besluit van - van de verkoop van de biljetten "Win for Life 1 euro" die behoren tot spelnummers 0367 (...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018030732
pub.
13/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Nationale Loterij. - Loterijen met biljetten, "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euro", "Win for Life 5 euro" en "Win for Life 10 euro" genaamd Overeenkomstig artikel 21 van het koninklijk besluit van 10 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 14/04/2011 numac 2011003048 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Win for Life 1 euro », « Win for Life 3 euro » en « Win for Life 5 euro » genaamd sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Life 2 euro", "Win for Life 3 euro", "Win for Life 5 euro" en "Win for Life 10 euro" genaamd (zoals gewijzigd), wordt meegedeeld dat de laatste dag: - van de verkoop van de biljetten "Win for Life 1 euro" die behoren tot spelnummers 0367 en 0368, van de biljetten "Win for Life 3 euro" die behoren tot spelnummers 0331, 0332 en 0491, van de biljetten "Win for Life 5 euro" die behoren tot spelnummer 0426 en van de biljetten "Win for Life 10 euro" die behoren tot spelnummer 440 op 15 april 2018 valt; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde spelnummers is vastgesteld op 15 april 2019.

^