Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 26 maart 2013

Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013201672
pub.
26/03/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de website van de FOD. Zij kunnen eveneens gratis afgeprint worden.

Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen.

Adres : Ernest Blérotstraat 1, te 1070 Brussel, lokaal 4195 van 9 tot 12 uur of op afspraak.

Telefoon : 02-233 41 48 en 49 11.

Fax : 02-233 41 45.

E-mail : coa@werk.belgie.be Internetsite : http://www.werk.belgie.be

PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/01/2013, neergelegd op 22/01/2013 en geregistreerd op 13/02/2013. - onderwerp : financiële bijdrage in de vervoerskosten - wijziging van overeenkomst nummer 094405 van 27/05/2009 - vervanging van overeenkomst nummer 108106 van 18/01/2012 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/02/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113426/CO/1160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN BRANDSTOFFEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/12/2012, neergelegd op 23/01/2013 en geregistreerd op 13/02/2013. - toepassingsgebied : - ondernemingen voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen inbegrepen - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar, 58 jaar of op 60 jaar - vervanging van overeenkomst nummer 107556 van 25/11/2011 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2014, met opzeggingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113427/CO/1270000.

PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/01/2013, neergelegd op 25/01/2013 en geregistreerd op 13/02/2013. - toepassingsgebied : - ondernemingen waar minder dan 20 werknemers (minder dan 5 in geval van faillissement) zijn tewerkgesteld op het ogenblik dat hun activiteit wordt stil gelegd - onderwerp : sluitingstoelage aan de werknemers getroffen door de sluiting van een onderneming - wijziging van overeenkomst nummer 091395 van 15/01/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2012, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113428/CO/1300000.

PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/01/2013, neergelegd op 25/01/2013 en geregistreerd op 13/02/2013. - toepassingsgebied : - ondernemingen waar minder dan 20 werknemers (minder dan 5 in geval van faillissement) zijn tewerkgesteld op het ogenblik dat hun activiteit wordt stilgelegd - onderwerp : sluitingstoelage aan de werknemers getroffen door de sluiting van een onderneming - wijziging van overeenkomst nummer 091395 van 15/01/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113429/CO/1300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE ONDERNEMINGEN VAN TECHNISCHE LAND- EN TUINBOUWWERKEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/12/2012, neergelegd op 24/01/2013 en geregistreerd op 13/02/2013. - onderwerp : wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid - wijziging van overeenkomst nummer 003884 van 25/05/1976 - vervanging van overeenkomst nummer 087497 van 25/09/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113430/CO/1320000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/01/2013, neergelegd op 16/01/2013 en geregistreerd op 13/02/2013. - onderwerp : financiële bijdrage in de vervoerskosten - wijziging van overeenkomst nummer 093479 van 12/05/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/02/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113431/CO/2070000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE-BRUGGE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 20/12/2012, neergelegd op 29/01/2013 en geregistreerd op 13/02/2013. - onderwerp : bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113432/CO/3010500.

PARITAIR COMITE VOOR DE MAATSCHAPPIJEN VOOR HYPOTHECAIRE LENINGEN, SPAREN EN KAPITALISATIE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/01/2013, neergelegd op 29/01/2013 en geregistreerd op 13/02/2013. - onderwerp : wijziging van het sectoraal akkoord 2011-2012 - wijziging van overeenkomst nummer 105069 van 06/07/2011 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113433/CO/3080000.

PARITAIR COMITE VOOR DE KOOPVAARDIJ Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/01/2013, neergelegd op 23/01/2013 en geregistreerd op 13/02/2013. - toepassingsgebied : - zeelieden en "shoregangers" die onder de toepassing vallen van artikel 3 van de overeenkomst van 18 oktober 2004Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 18/10/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004022866 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, geregistreerd onder het nr. 72990/CO/316 - niet van toepassing op : - ondernemingen die sleepboten exploiteren, waarvan de verrichte sleepactiviteit 'zeevervoer' is - onderwerp : wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid - uitvoering van overeenkomst nummer 072990 van 18/10/2004 - uitvoering van overeenkomst nummer 074708 van 20/04/2005 - vervanging van overeenkomst nummer 108641 van 24/01/2012 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113434/CO/3160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE KOOPVAARDIJ Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/01/2013, neergelegd op 23/01/2013 en geregistreerd op 13/02/2013. - toepassingsgebied : - ondernemingen die sleepboten exploiteren waarvan de verrichte sleepactiviteit "zeevervoer" is - werknemers tewerkgesteld in deze ondernemingen verbonden met een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst en ingeschreven in de Belgische Pool der zeelieden zoals bedoeld in artikel 1bis, 1°, van de besluitwet van 7 februari 1945 - onderwerp : wijziging van de CAO van 2 februari 2005 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en de vaststelling van zijn statuten - wijziging van overeenkomst nummer 073946 van 02/02/2005 - vervanging van overeenkomst nummer 103296 van 17/01/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113435/CO/3160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE KOOPVAARDIJ Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/01/2013, neergelegd op 23/01/2013 en geregistreerd op 13/02/2013. - toepassingsgebied : - werknemers tewerkgesteld in deze ondernemingen verbonden met een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst en ingeschreven op de Poollijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1°, van de besluitwet van 7 februari 1945 - ondernemingen die sleepboten exploiteren, waarvan de verrichte sleepactiviteit 'zeevervoer' is - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - wijziging van overeenkomst nummer 103297 van 17/01/2011 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 01/01/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113436/CO/3160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE KOOPVAARDIJ Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/01/2013, neergelegd op 23/01/2013 en geregistreerd op 13/02/2013. - toepassingsgebied : - ondernemingen die sleepboten exploiteren, waarvan de verrichte sleepactiviteit "zeevervoer" is - werknemers tewerkgesteld in deze ondernemingen verbonden met een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst en ingeschreven op de Poollijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1°, van de besluitwet van 7 februari 1945 - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - verlenging van overeenkomst nummer 103297 van 17/01/2011 - geldigheidsduur : van 01/01/2014 tot 01/01/2015 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113437/CO/3160000.

PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/12/2012, neergelegd op 21/01/2013 en geregistreerd op 13/02/2013. - toepassingsgebied : - opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale Overheid - onderwerp : wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid - wijziging van overeenkomst nummer 054651 van 21/03/2000 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113438/CO/3190000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/12/2012, neergelegd op 20/12/2012 en geregistreerd op 13/02/2013. - onderwerp : eindejaarspremie - uitvoering van overeenkomst nummer 110319 van 04/05/2012 - geldigheidsduur : m.i.v. 10/12/2012, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113439/CO/3190100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/01/2013, neergelegd op 21/01/2013 en geregistreerd op 13/02/2013. - toepassingsgebied : - werkgevers die vermeld staan in de bijlage bij het besluit 2012/1445 van het College van de Franstalige Gemeenschapscommissie betreffende de maatregelen die genomen werden in het raam van het in 2000 gesloten akkoord met de non-profitsector voor de verenigingen die een bijzondere overeenkomst of een gewestelijke samenleving gesloten hebben met de "COCOF" - onderwerp : besteding van de sommen die voor 2012 in het raam van het akkoord voor de non-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen werden aan de verenigingen die onder samenlevingsopbouw vallen - geldigheidsduur : van 21/01/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113440/CO/3290200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 20/12/2012, neergelegd op 25/01/2013 en geregistreerd op 13/02/2013. - toepassingsgebied : - opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschapscommissie - onderwerp : omzetting van de ecocheques maatregel in een jaarpremie - geldigheidsduur : m.i.v. 20/12/2012, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113441/CO/3190200.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/01/2013, neergelegd op 04/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - niet van toepassing op : - bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - vervanging van overeenkomst nummer 104896 van 07/06/2011 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2013, behoudens andersluidende bepalingen - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113845/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/01/2013, neergelegd op 04/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - toepassingsgebied : - bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar of op 58 jaar - vervanging van overeenkomst nummer 104897 van 07/06/2011 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2013, behoudens andersluidende bepalingen - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113846/CO/1180000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BOSONTGINNINGEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/01/2013, neergelegd op 01/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - onderwerp : wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor bestaanszekerheid - wijziging van overeenkomst nummer 042855 van 02/10/1996 - vervanging van overeenkomst nummer 110321 van 11/06/2012 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2012, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113847/CO/1250100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/01/2013, neergelegd op 01/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - onderwerp : wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor bestaanszekerheid - wijziging van overeenkomst nummer 045219 van 13/05/1997 - vervanging van overeenkomst nummer 110322 van 11/06/2012 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2012, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113848/CO/1250200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HOUTHANDEL Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/01/2013, neergelegd op 01/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - onderwerp : wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor bestaanszekerheid - wijziging van overeenkomst nummer 041800 van 30/04/1996 - vervanging van overeenkomst nummer 110323 van 11/06/2012 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2012, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113849/CO/1250300.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BOSONTGINNINGEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/01/2013, neergelegd op 01/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - onderwerp : professionele vorming - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2014, met opzeggingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113850/CO/1250100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/01/2013, neergelegd op 01/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - onderwerp : professionele vorming - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2014, met opzeggingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113851/CO/1250200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HOUTHANDEL Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/01/2013, neergelegd op 01/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - onderwerp : professionele vorming - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2014, met opzeggingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113852/CO/1250300.

PARITAIR COMITE VOOR DE DIENSTEN EN ORGANISMEN VOOR TECHNISCHE CONTROLES EN GELIJKVORMIGHEIDSTOETSING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/01/2013, neergelegd op 01/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - toepassingsgebied : - bedienden die een functie uitoefenen welke behoort tot de beroepenclassificatie vastgesteld in de artikelen 2 tot 4 van de CAO van 20 januari 1978 (4811/CO/219) - onderwerp : nationale minimumweddeschalen - verlenging van overeenkomst nummer 085109 van 18/09/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113853/CO/2190000.

PARITAIR COMITE VOOR DE DIENSTEN EN ORGANISMEN VOOR TECHNISCHE CONTROLES EN GELIJKVORMIGHEIDSTOETSING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/01/2013, neergelegd op 01/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - toepassingsgebied : - bedienden die een functie uitoefenen welke behoort tot de beroepenclassificatie vastgesteld in de artikelen 2 tot 4 van de CAO van 20 januari 1978 (4811/CO/219) - onderwerp : verlenging van het sectoraal akkoord 2011-2012 - verlenging van overeenkomst nummer 107526 van 16/11/2011 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 30/06/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113854/CO/2190000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/01/2013, neergelegd op 01/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - toepassingsgebied : - opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de COCOF van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - onderwerp : geldelijk statuut - vervanging van overeenkomst nummer 110888 van 21/06/2012 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/03/2012, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113855/CO/3190200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/01/2013, neergelegd op 01/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - toepassingsgebied : - opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap - opvangtehuizen - instellingen en diensten voor volwassenen in moeilijkheden - onderwerp : bijkomende tewerkstelling die voortvloeit uit de arbeidsduurvermindering bij het loopbaaneinde - wijziging van overeenkomst nummer 063292 van 07/05/2002 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113856/CO/3190200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/01/2013, neergelegd op 01/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - toepassingsgebied : - opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de COCOF van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113857/CO/3190200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/01/2013, neergelegd op 01/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - niet van toepassing op : - opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de COCOF van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - vervanging van overeenkomst nummer 108079 van 22/12/2011 - geldigheidsduur : van 31/12/2011 tot 31/12/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113858/CO/3190200.

PARITAIR COMITE VOOR DE GROOTHANDELAARS-VERDELERS IN GENEESMIDDELEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 31/01/2013, neergelegd op 01/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - onderwerp : opeenvolgende arbeidscontracten - vervanging van overeenkomst nummer 085586 van 10/10/2007 - vervanging van overeenkomst nummer 106458 van 06/09/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/10/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113859/CO/3210000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GROOTHANDELAARS-VERDELERS IN GENEESMIDDELEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 31/01/2013, neergelegd op 01/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - onderwerp : tijdskrediet - wijziging van overeenkomst nummer 106457 van 06/09/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/10/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113860/CO/3210000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/12/2012, neergelegd op 20/12/2012 en geregistreerd op 07/03/2013. - toepassingsgebied : - sectoren maatschappelijk opbouwwerk en integratiecentra en sectoren sociaal-cultureel werk die gesubsidieerd of erkend worden door de Vlaamse overheid - onderwerp : eindejaarspremie - vervanging van overeenkomst nummer 080267 van 08/03/2006 - vervanging van overeenkomst nummer 080268 van 08/03/2006 - vervanging van overeenkomst nummer 097524 van 25/11/2008 - vervanging van overeenkomst nummer 097525 van 25/11/2008 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2012, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113861/CO/3290100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/10/2012, neergelegd op 31/01/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - niet van toepassing op : - in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid - werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding) - arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten op de inrichting van de O.C.M.W.'s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel IV type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst - werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten - erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27 juli 1971 (Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1971) - coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid - onderwerp : sectoraal aanvullend pensioenstelsel - wijziging van overeenkomst nummer 103968 van 01/03/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 20/06/2012, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113862/CO/3290100.

PARITAIR COMITE VOOR DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/01/2013, neergelegd op 01/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - toepassingsgebied : - instellingen en diensten die op regelmatige basis de opvang organiseren van kinderen onder de 12 jaar, zoals de kinderkribben, peutertuinen, gemeentelijke kinderopvanghuizen, kinderhuizen, opvangpunten "kortstondige noodopvang en flexibele opvang - de buitenschoolse kinderopvangcentra" - "de erkende diensten voor onthaalouders, de diensten voor kinderopvangsters onder overeenkomst en de thuisopvang van zieke kinderen" - onderwerp : tijdskrediet - wijziging van overeenkomst nummer 065153 van 09/09/2002 - geldigheidsduur : m.i.v. 15/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113863/CO/3320000.

PARITAIR COMITE VOOR DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/01/2013, neergelegd op 05/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - niet van toepassing op : - in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de bepalingen van Titel II van de EEG-Verordening nr. 1408/71 van de Raad - werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die vrijgesteld werden van de betaling van een bijdrage voor het sectoraal pensioenstelsel - onderwerp : sectoraal pensioenstelsel - vervanging van overeenkomst nummer 110546 van 09/07/2012 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113864/CO/1110000.

PARITAIR COMITE VOOR DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/01/2013, neergelegd op 05/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - toepassingsgebied : - ondernemingen uit de provincie 'Namur' - niet van toepassing op : - sector voor de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren - onderwerp : bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15/12/2011 betreffende de eindejaarspremie en beroepsvorming - wijziging van overeenkomst nummer 025308 van 22/01/1990 - wijziging van overeenkomst nummer 059237 van 17/09/2001 - uitvoering van overeenkomst nummer 108610 van 11/07/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2012, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113865/CO/1110000.

PARITAIR COMITE VOOR DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/01/2013, neergelegd op 05/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - niet van toepassing op : - sector voor de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren - onderwerp : verlenging van het sectoraal akkoord 2011-2012 - gedeeltelijke verlenging van overeenkomst nummer 108610 van 11/07/2011 - verlenging van overeenkomst nummer 105896 van 11/07/2011 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 01/07/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113866/CO/1110000.

PARITAIR COMITE VOOR DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/01/2013, neergelegd op 05/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - toepassingsgebied : - sector voor de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren - onderwerp : verlenging van het sectoraal akkoord 2011-2012 - gedeeltelijke verlenging van overeenkomst nummer 108611 van 11/07/2011 - verlenging van overeenkomst nummer 105524 van 11/07/2011 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 01/07/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113867/CO/1110000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/02/2013, neergelegd op 13/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - onderwerp : financiële bijdrage in de vervoerskosten - wijziging van overeenkomst nummer 108974 van 22/02/2012 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/02/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113868/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/01/2013, neergelegd op 07/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - toepassingsgebied : - subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden - subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden - werkliedenpersoneel aangegeven in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 015 of 027 - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar, op 58 jaar of op 60 jaar - vervanging van overeenkomst nummer 106702 van 15/09/2011 - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 30/06/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113869/CO/1400000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PAPIERNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 05/02/2013, neergelegd op 12/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - onderwerp : tijdelijke crisismaatregelen - gedeeltelijke verlenging van overeenkomst nummer 103316 van 25/01/2011 - vervanging van overeenkomst nummer 109288 van 01/12/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2012, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113870/CO/2210000.

NATIONAAL PARITAIR COMITE VOOR DE SPORT Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/06/2012, neergelegd op 13/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - onderwerp : deeltijdse arbeidsovereenkomst voor de betaalde voetballer - gedeeltelijke verlenging van overeenkomst nummer 055232 van 07/06/2000 - geldigheidsduur : van 01/07/2012 tot 30/06/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113871/CO/2230000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE-BRUGGE Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 01/02/2013, neergelegd op 07/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - toepassingsgebied : - havenarbeiders van het aanvullend contingent - onderwerp : maaltijdcheques in elektronische vorm - geldigheidsduur : m.i.v. 01/02/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee - registratienummer : 113872/CO/3010500.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 06/02/2013, neergelegd op 08/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - onderwerp : bedrag van de forfaitaire maaltijdvergoeding - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113873/CO/3040000.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 06/02/2013, neergelegd op 08/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - toepassingsgebied : - werkgevers die musici en/of zangers rechtstreeks of via een tussenpersoon in dienst nemen - niet van toepassing op : - ondernemingen die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap in de sector van de dramatische kunst - "Opéra royal de Wallonie" - ondernemingen die vallen onder het toepassingsgebied van de CAO Podiumkunsten van 29/01/2009 (nr. 95487/CO/304) - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - wijziging van overeenkomst nummer 074349 van 28/01/2005 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113874/CO/3040000.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 06/02/2013, neergelegd op 08/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - toepassingsgebied : - rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest - rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de RSZ op de Nederlandse taalrol - organisatie die een toelage krijgt van de Vlaamse Gemeenschap op basis van het decreet van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten sluiten houdende de subsidiëring van de kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor de kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten (Belgisch Staatsblad van 6 juli 2004) - zie artikel 1, punten 4 en 5 - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - wijziging van overeenkomst nummer 095487 van 29/01/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113875/CO/3040000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 06/12/2012, neergelegd op 07/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - niet van toepassing op : - zie artikel 2 - onderwerp : financiële bijdrage in de vervoerskosten - vervanging van overeenkomst nummer 112448 van 05/04/2012 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113876/CO/3180200.

PARITAIR COMITE VOOR HET BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 07/02/2013, neergelegd op 13/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - toepassingsgebied : - de bedienden, de arbeiders en de conciërges zoals gedefinieerd in de artikelen 3, 5 en 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, betreffende de beroepsindeling en de lonen (nr. 85213/CO/323) - niet van toepassing op : - huispersoneel zoals gedefinieerd in artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, betreffende de beroepsindeling en de lonen (nr. 85213/CO/323) - onderwerp : werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar met 40 jaar van beroepsverleden - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113877/CO/3230000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE VL. GEM. OF DOOR DE VL. GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE SOCIALE WERKPLAATSEN ERKEND EN/OF GESUBSIDIEERD DOOR DE VL. GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/12/2012, neergelegd op 14/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - toepassingsgebied : - sociale werkplaatsen - onderwerp : vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ - risicogroepen - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113878/CO/3270100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE VL. GEM. OF DOOR DE VL. GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE SOCIALE WERKPLAATSEN ERKEND EN/OF GESUBSIDIEERD DOOR DE VL. GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/01/2013, neergelegd op 14/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - toepassingsgebied : - doelgroepwerknemers en omkaderingspersoneel zoals bepaald in artikel 5 van het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998035982 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake sociale werkplaatsen sluiten betreffende de sociale werkplaatsen - onderwerp : reiniging en onderhoud van werkkledij - vervanging van overeenkomst nummer 105914 van 14/06/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113879/CO/3270100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/12/2012, neergelegd op 06/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - onderwerp : voordelen van de eindeloopbaan - vervanging van overeenkomst nummer 108116 van 13/10/2011 - geldigheidsduur : van 21/12/2012 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee - registratienummer : 113880/CO/3280300.

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/02/2013, neergelegd op 07/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - onderwerp : vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ - uitvoering van overeenkomst nummer 103527 van 07/02/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 04/02/2013, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113881/CO/3310000.

PARITAIR COMITE VOOR DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/02/2013, neergelegd op 14/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - toepassingsgebied : - instellingen en diensten die op regelmatige wijze de opvang van kinderen onder de 12 jaar organiseren, zoals de kinderkribben, peutertuinen, gemeentelijke kinderopvangdiensten, kinderopvangtehuizen, kinderbewaarplaatsen voor dringende en flexibele opvang, de buitenschoolse kinderopvangcentra - de diensten voor erkende en geconventioneerde kinderopvang en de diensten voor thuisopvang van zieke kinderen - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113882/CO/3320000.

PARITAIR COMITE VOOR DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/02/2013, neergelegd op 14/02/2013 en geregistreerd op 07/03/2013. - niet van toepassing op : - instellingen en diensten die op regelmatige wijze de opvang van kinderen onder de 12 jaar organiseren, zoals de kinderkribben, peutertuinen, gemeentelijke kinderopvangdiensten, kinderopvangtehuizen, kinderbewaarplaatsen voor dringende en flexibele opvang, de buitenschoolse kinderopvangcentra - de diensten voor erkende en geconventioneerde kinderopvang en de diensten voor thuisopvang van zieke kinderen - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - geldigheidsduur : van 01/01/2013 tot 31/12/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 113883/CO/3320000.

^