Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 29 september 2011

Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011204828
pub.
29/09/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de website van de FOD. Zij kunnen eveneens gratis afgeprint worden.

Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen mits voorafgaande betaling van een retributie van 1 EUR per bladzijde. Het afleveren van delen van kopieën wordt niet toegestaan.

De retributie is te betalen in handen van het daartoe afgevaardigd personeelslid van de Griffie.

Zij mag ook, vóór de uitreiking van de documenten, worden gestort op postrekening IBAN-nr. BE36 6792 0058 4781, "Collectieve arbeidsovereenkomsten", met vermelding van de registratienummers van de gewenste overeenkomsten.

Adres : Ernest Blérotstraat 1, te 1070 Brussel, lokaal 4195, van 9 tot 12 uur, of op afspraak.

Telefoon : 02-233 41 48 en 41 21 Fax : 02-233 41 45.

E-mail : coa@werk.belgie.be Internetsite : http://www.werk.belgie.be

PARITAIR COMITE VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/07/2011, neergelegd op 18/07/2011 en geregistreerd op 05/09/2011. - onderwerp : loonnorm - uitvoering van overeenkomst nummer 105737 van 12/07/2011 - geldigheidsduur : m.i.v. 12/07/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105539/CO/3240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE INTERNATIONALE HANDEL, HET VERVOER EN DE LOGISTIEK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2011, neergelegd op 13/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 093278 van 18/05/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/05/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105731/CO/2260000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE INTERNATIONALE HANDEL, HET VERVOER EN DE LOGISTIEK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2011, neergelegd op 13/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : financiële bijdrage in de vervoerskosten - vervanging van overeenkomst nummer 093280 van 18/05/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/02/2011, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105732/CO/2260000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE INTERNATIONALE HANDEL, HET VERVOER EN DE LOGISTIEK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2011, neergelegd op 13/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : premie voor bepaalde bedienden met halftijds tijdskrediet - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2012 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105733/CO/2260000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE INTERNATIONALE HANDEL, HET VERVOER EN DE LOGISTIEK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2011, neergelegd op 13/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : brugpensioen op 58 jaar - geldigheidsduur : van 01/01/2012 tot 31/12/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105734/CO/2260000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE INTERNATIONALE HANDEL, HET VERVOER EN DE LOGISTIEK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/06/2011, neergelegd op 13/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ - uitvoering van overeenkomst nummer 095868 van 07/09/2009 - geldigheidsduur : van 01/01/2012 tot 30/06/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105735/CO/2260000.

PARITAIR COMITE VOOR DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/06/2011, neergelegd op 18/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : « - * services de santé mentale secteur privé centres de planning et de consultation familiale et conjugale centres de service social - * centres de coordination de soins et de l'aide à domicile secteur privé centres de télé-accueil services d'aide aux justiciables - * espaces rencontres associations spécialisées en assuétudes services d'insertion sociale - * Région wallonne » - onderwerp : eindejaarspremie - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2010, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105736/CO/3320000.

PARITAIR COMITE VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/07/2011, neergelegd op 18/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : loonvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 086239 van 08/11/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105737/CO/3240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/07/2011, neergelegd op 18/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - niet van toepassing op : - technische bedienden - onderwerp : minimumlonen in het stelsel van de aanvullende scholingsovereenkomsten - uitvoering van overeenkomst nummer 024102 van 10/07/1989 - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 01/01/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105738/CO/3240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/07/2011, neergelegd op 18/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : financiële bijdrage in de vervoerskosten - geldigheidsduur : van 01/01/2012 tot 01/01/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105739/CO/3240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/07/2011, neergelegd op 18/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : anciënniteitpremie - geldigheidsduur : van 01/01/2012 tot 01/01/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105740/CO/3240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/07/2011, neergelegd op 18/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : toekenning maaltijdcheques - geldigheidsduur : van 01/01/2012 tot 01/01/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105741/CO/3240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/07/2011, neergelegd op 18/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - niet van toepassing op : - technische bedienden - onderwerp : cadeaucheque - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 01/01/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105742/CO/3240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/07/2011, neergelegd op 18/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - diamantarbeid(st)ers en leerlingen - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 01/01/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105743/CO/3240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/07/2011, neergelegd op 18/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - niet van toepassing op : - technische bedienden - onderwerp : aanvullende ziektetoelage - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2012, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105744/CO/3240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/07/2011, neergelegd op 18/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - niet van toepassing op : - technische bedienden - onderwerp : brugpensioen op 58 jaar - geldigheidsduur : van 01/01/2012 tot 01/01/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105745/CO/3240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/07/2011, neergelegd op 18/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - niet van toepassing op : - technische bedienden - onderwerp : brugpensioen op 56 jaar - 40 jaar beroepsverleden - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 01/01/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105746/CO/3240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/07/2011, neergelegd op 18/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - niet van toepassing op : - technische bedienden - onderwerp : bijkomende werkloosheidsuitkeringen - geldigheidsduur : van 01/01/2012 tot 01/01/2014 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105747/CO/3240000.

PARITAIR COMITE VOOR HET TABAKSBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/07/2011, neergelegd op 19/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : opleidingsinitiatieven - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2012 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105748/CO/1330000.

PARITAIR COMITE VOOR DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/07/2011, neergelegd op 25/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : kort verzuim - vervanging van overeenkomst nummer 086125 van 20/11/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 15/07/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105749/CO/1050000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 05/07/2011, neergelegd op 27/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - de uitzendbureaus, bedoeld bij artikel 7, 1° van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers - de uitzendkrachten bedoeld bij artikel 7, 3° van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers - onderwerp : vorming en tewerkstelling - geldigheidsduur : van 01/07/2011 tot 30/06/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105750/CO/3220000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/05/2011, neergelegd op 27/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2012 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105751/CO/3220100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER HARDSTEENGROEVEN EN DER GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIES LUIK EN NAMEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 05/07/2011, neergelegd op 11/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2012, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105752/CO/1020200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER KALKSTEENGROEVEN, CEMENTFABRIEKEN EN KALKOVENS VAN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT DOORNIK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/07/2011, neergelegd op 31/08/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : opleidingsinitiatieven - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2012 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105753/CO/1020700.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/06/2011, neergelegd op 30/06/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten - onderwerp : opleidingsinitiatieven - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105754/CO/1400000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/07/2011, neergelegd op 25/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - de "Entreprises de formation par le travail", de "Organismes d'insertion socio-professionnelle", de "centres régionaux d'intégration pour les populations d'origine étrangère" en de "missions régionales pour l'emploi" met maatschappelijke zetel in het Waalse Gewest - onderwerp : eindejaarspremie - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2010, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105755/CO/3290200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLASBEREIDING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2011, neergelegd op 08/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - verlenging van overeenkomst nummer 045260 van 10/06/1997 - gedeeltelijke verlenging van overeenkomst nummer 052492 van 15/06/1999 - verlenging van overeenkomst nummer 053124 van 15/06/1999 - gedeeltelijke verlenging van overeenkomst nummer 083467 van 06/06/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2012, behoudens andersluidende bepalingen - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105756/CO/1200200.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2011, neergelegd op 25/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - bedienden bedoeld in de CAO van 17/12/2001 houdende de functieclassificatie - onderwerp : verhoging van het quotum overuren - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 30/06/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105757/CO/2240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2011, neergelegd op 25/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - bedienden bedoeld in de CAO van 17/12/2001 houdende de functieclassificatie - onderwerp : arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur, vervangings- en uitzendovereenkomsten - verlenging van overeenkomst nummer 103481 van 15/02/2011 - geldigheidsduur : van 01/07/2011 tot 30/06/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105758/CO/2240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2011, neergelegd op 25/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - bedienden bedoeld in de CAO van 17/12/2001 houdende de functieclassificatie - onderwerp : loonschalen - wijziging van overeenkomst nummer 061401 van 17/12/2001 - verlenging van overeenkomst nummer 095489 van 19/06/2009 - geldigheidsduur : van 01/07/2011 tot 31/12/2011 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105759/CO/2240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2011, neergelegd op 25/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : gewaarborgde minimumwedde - vervanging van overeenkomst nummer 075771 van 17/06/2005 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2012, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105760/CO/2240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2011, neergelegd op 25/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - bedienden bedoeld in de CAO van 17/12/2001 houdende de functieclassificatie - onderwerp : financiële bijdrage in de vervoerskosten - vervanging van overeenkomst nummer 095491 van 19/06/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/05/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105761/CO/2240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2011, neergelegd op 25/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - bedienden bedoeld in de CAO van 17/12/2001 houdende de functieclassificatie - onderwerp : loopbaanverlof - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2012, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105762/CO/2240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2011, neergelegd op 25/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - bedienden bedoeld in de CAO van 17/12/2001 houdende de functieclassificatie - onderwerp : ecocheques - vervanging van overeenkomst nummer 095488 van 19/06/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/04/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105763/CO/2240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2011, neergelegd op 25/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - bedienden bedoeld in de CAO van 17/12/2001 houdende de functieclassificatie - onderwerp : professionele vorming - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105764/CO/2240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2011, neergelegd op 25/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - bedienden bedoeld in de CAO van 17/12/2001 houdende de functieclassificatie - onderwerp : opleidings-CV - vervanging van overeenkomst nummer 099343 van 19/04/2010 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2012, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105765/CO/2240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2011, neergelegd op 25/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - bedienden bedoeld in de CAO van 17/12/2001 houdende de functieclassificatie - onderwerp : niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - wijziging van overeenkomst nummer 088098 van 16/04/2008 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2012, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105766/CO/2240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2011, neergelegd op 25/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - bedienden bedoeld in de CAO van 17/12/2001 houdende de functieclassificatie - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2012 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105767/CO/2240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2011, neergelegd op 25/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - bedienden bedoeld in de CAO van 17/12/2001 houdende de functieclassificatie - onderwerp : tijdskrediet - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 30/06/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105768/CO/2240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2011, neergelegd op 25/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - bedienden bedoeld in de CAO van 17/12/2001 houdende de functieclassificatie - onderwerp : werkzekerheid - geldigheidsduur : van 01/07/2011 tot 30/06/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105769/CO/2240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2011, neergelegd op 25/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - bedienden bedoeld in de CAO van 17/12/2001 houdende de functieclassificatie - onderwerp : brugpensioen op 56 jaar of op 58 jaar en halftijds brugpensioen op 55 jaar - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 30/06/2013, behoudens andersluidende bepalingen - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105770/CO/2240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2011, neergelegd op 25/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - bedienden bedoeld in de CAO van 17/12/2001 houdende de functieclassificatie - onderwerp : statuut van de syndicale afvaardiging - vervanging van overeenkomst nummer 037816 van 31/03/1995 - geldigheidsduur : m.i.v. 27/06/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105771/CO/2240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2011, neergelegd op 25/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : syndicale vorming - vervanging van overeenkomst nummer 046348 van 10/07/1997 - geldigheidsduur : m.i.v. 27/06/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105772/CO/2240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2011, neergelegd op 25/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : syndicale waarborgen - vervanging van overeenkomst nummer 075775 van 17/06/2005 - geldigheidsduur : m.i.v. 27/06/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105773/CO/2240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/06/2011, neergelegd op 25/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - bedienden bedoeld in de CAO van 17/12/2001 houdende de functieclassificatie - onderwerp : budget - geldigheidsduur : m.i.v. 27/06/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105774/CO/2240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 05/07/2011, neergelegd op 27/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - de uitzendbureaus, bedoeld bij artikel 7, 1° van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers - de uitzendbureaus erkend om activiteiten uit te voeren in het PC voor het bouwbedrijf (artikel 15) - de uitzendkrachten bedoeld bij artikel 7, 3° van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers - de uitzendkrachten, tewerkgesteld via uitzendbureaus die erkend zijn om activiteiten uit te voeren in het PC voor het bouwbedrijf (artikel 15) - niet van toepassing op : - de uitzendbureaus erkend om activiteiten uit te voeren in het PC voor het bouwbedrijf (artikelen 14b en c en 25) - de uitzendbureaus niet erkend om activiteiten uit te voeren in het PC voor het bouwbedrijf (artikel 15) - de uitzendkrachten, tewerkgesteld via uitzendbureaus die erkend zijn om activiteiten uit te voeren in het PC voor het bouwbedrijf (artikelen 14b en c en 25) - de uitzendkrachten, tewerkgesteld via uitzendbureaus die niet erkend zijn om activiteiten uit te voeren in het PC voor het bouwbedrijf (artikel 15) - onderwerp : oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten - vervanging van overeenkomst nummer 095283 van 16/06/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105775/CO/3220000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER HARDSTEENGROEVEN EN DER GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIES LUIK EN NAMEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 05/07/2011, neergelegd op 01/08/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : toekenning maaltijdcheques - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2012 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105776/CO/1020200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/06/2011, neergelegd op 29/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid - wijziging van overeenkomst nummer 078445 van 09/11/2005 - vervanging van overeenkomst nummer 095425 van 14/07/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/10/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105777/CO/3220100.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/06/2011, neergelegd op 29/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden - vervanging van overeenkomst nummer 096376 van 25/09/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105778/CO/1100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/06/2011, neergelegd op 29/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen - vervanging van overeenkomst nummer 086436 van 13/12/2007 - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 01/01/2012, met verlengingsbeding - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105779/CO/1100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/06/2011, neergelegd op 29/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : anciënniteitverlof - vervanging van overeenkomst nummer 095441 van 16/07/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2012, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105780/CO/1100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/06/2011, neergelegd op 29/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : eindejaarspremie - uitvoering van overeenkomst nummer 085638 van 19/06/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105781/CO/1100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/06/2011, neergelegd op 29/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2012 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105782/CO/1100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/06/2011, neergelegd op 29/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : tewerkstellingsverbintenissen - vervanging van overeenkomst nummer 085632 van 19/06/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 23/06/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105783/CO/1100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/06/2011, neergelegd op 29/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : aanvullende vergoeding voor de ontslagen werknemers vanaf 53 jaar - 20 jaar beroepsverleden - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2012 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105784/CO/1100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/06/2011, neergelegd op 29/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : brugpensioen op 60 jaar - geldigheidsduur : van 01/07/2011 tot 30/06/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105785/CO/1100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/06/2011, neergelegd op 29/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : brugpensioen op 58 jaar - geldigheidsduur : van 01/07/2011 tot 30/06/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105786/CO/1100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/06/2011, neergelegd op 29/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : brugpensioen op 56 jaar - 40 jaar beroepsverleden - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2012 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105787/CO/1100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/06/2011, neergelegd op 29/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : halftijds brugpensioen op 56 jaar - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2012 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105788/CO/1100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/06/2011, neergelegd op 29/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - ondernemingen die 40 of meer werknemers tewerkstellen - onderwerp : statuut van de syndicale afvaardiging - vervanging van overeenkomst nummer 085754 van 01/10/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 23/06/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105789/CO/1100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/07/2011, neergelegd op 29/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - diensten voor thuisverpleging - onderwerp : arbeidsvoorwaarden - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105790/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/03/2011, neergelegd op 29/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - de rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en serviceflats, de dagverzorgingscentra voor bejaarden, de revalidatiecentra en de wijkgezondheidscentra - de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn en de psychiatrische verzorgingstehuizen - de initiatieven van beschut wonen voor psychiatrische patiënten - onderwerp : onregelmatige prestaties - vervanging van overeenkomst nummer 056978 van 07/12/2000 - wijziging van overeenkomst nummer 065818 van 18/11/2002 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105791/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/03/2011, neergelegd op 29/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - de diensten voor thuisverpleging - onderwerp : onregelmatige prestaties - vervanging van overeenkomst nummer 057504 van 07/12/2000 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105792/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/03/2011, neergelegd op 29/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - Diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis - onderwerp : onregelmatige prestaties - vervanging van overeenkomst nummer 057781 van 26/03/2001 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105793/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/07/2011, neergelegd op 29/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen - onderwerp : invoering en werking van de mobiele equipe - geldigheidsduur : m.i.v. 13/07/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105794/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/07/2011, neergelegd op 29/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - "associations de santé intégrée de la Région wallonne" - onderwerp : aanvulling op de eindejaarstoelage - uitvoeringsmodaliteiten van overeenkomst nummer 064174 van 25/09/2002 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2010, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105795/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR HET HOTELBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/07/2011, neergelegd op 30/08/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : brugpensioen op 58 jaar - geldigheidsduur : van 01/07/2011 tot 30/06/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105796/CO/3020000.

PARITAIR COMITE VOOR HET HOTELBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/07/2011, neergelegd op 30/08/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : brugpensioen op 56 jaar - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2012 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105797/CO/3020000.

PARITAIR COMITE VOOR HET HOTELBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/07/2011, neergelegd op 30/08/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : brugpensioen op 56 jaar - 40 jaar loopbaan - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2012 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105798/CO/3020000.

PARITAIR COMITE VOOR HET HOTELBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/07/2011, neergelegd op 30/08/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : halftijds brugpensioen op 55 jaar - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2012 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105799/CO/3020000.

PARITAIR COMITE VOOR HET HOTELBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/07/2011, neergelegd op 30/08/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : carensdag - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 30/06/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105800/CO/3020000.

PARITAIR COMITE VOOR HET HOTELBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/07/2011, neergelegd op 30/08/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : bijzondere vergoeding in geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken - geldigheidsduur : van 01/07/2011 tot 30/06/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105801/CO/3020000.

PARITAIR COMITE VOOR HET HOTELBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/07/2011, neergelegd op 30/08/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : vorming en tewerkstelling - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2012 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105802/CO/3020000.

PARITAIR COMITE VOOR HET HOTELBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/07/2011, neergelegd op 30/08/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 30/06/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105803/CO/3020000.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/08/2011, neergelegd op 30/08/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - rechtspersonen met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ingeschreven bij de R.S.Z. op de Nederlandse taalrol - onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2012 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105804/CO/3040000.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/08/2011, neergelegd op 30/08/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : opleidingsinitiatieven - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 01/01/2013 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105805/CO/3040000.

PARITAIR COMITE VOOR HET GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 31/08/2011, neergelegd op 31/08/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : opleidingsinitiatieven - wijziging van overeenkomst nummer 072138 van 01/07/2004 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105806/CO/3260000.

PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/06/2011, neergelegd op 30/06/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - ondernemingen van de dagbladpers - onderwerp : arbeidsvoorwaarden - wijziging van overeenkomst nummer 085853 van 18/10/2007 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105807/CO/1300000.

PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/06/2011, neergelegd op 30/06/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - ondernemingen die onder de toepassing vallen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de ondernemingen van de dagbladpers afgesloten op 18 oktober 2007 ( koninklijk besluit van 1 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008012909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren (1) sluiten - Belgisch Staatsblad 14 oktober 2008), geregistreerd onder het nr. 85853/CO/130 - onderwerp : toekenning maaltijdcheques - wijziging van overeenkomst nummer 096384 van 19/11/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2012, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105808/CO/1300000.

PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/06/2011, neergelegd op 30/06/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - niet van toepassing op : - ondernemingen die onder de toepassing vallen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de ondernemingen van de dagbladpers afgesloten op 18 oktober 2007 ( koninklijk besluit van 1 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008012909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren (1) sluiten - Belgisch Staatsblad 14 oktober 2008), geregistreerd onder het nr. 85853/CO/130 - onderwerp : toekenning maaltijdcheques - wijziging van overeenkomst nummer 096072 van 12/10/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2012, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105809/CO/1300000.

PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/06/2011, neergelegd op 30/06/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - ondernemingen die onder de toepassing vallen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de ondernemingen van de dagbladpers afgesloten op 18 oktober 2007 ( koninklijk besluit van 1 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008012909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren (1) sluiten - Belgisch Staatsblad 14 oktober 2008), geregistreerd onder het nr. 85853/CO/130 - onderwerp : financiële bijdrage in de vervoerskosten - wijziging van overeenkomst nummer 093275 van 28/05/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105810/CO/1300000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/07/2011, neergelegd op 08/08/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - werkgevers en dienstencheques werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door het Waalse Gewest of de Duitstalige Gemeenschap - zie artikel 3 - onderwerp : loonvoorwaarden - wijziging van overeenkomst nummer 095850 van 20/10/2008 - wijziging van overeenkomst nummer 104551 van 19/03/2009 - geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2011, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105811/CO/3180100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/06/2011, neergelegd op 12/08/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - onderwerp : opleidingsinitiatieven - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2012 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105812/CO/3290100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE SOCIALE WERKPLAATS Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/06/2011, neergelegd op 07/07/2011 en geregistreerd op 19/09/2011. - toepassingsgebied : - doelgroepwerknemers en omkaderingspersoneel van de sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap - onderwerp : opleidingsinitiatieven - geldigheidsduur : van 01/01/2011 tot 31/12/2012 - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 105813/CO/3270100.

^