Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 16 november 2010

Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroeps- bekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het De examenzittijd begint op 1 januari 2011. De inschrijvingsperiode voor deze zittijd wordt gesloten(...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2010014253
pub.
16/11/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroeps- bekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, wordt een nieuwe examenzittijd ingericht voor het bekomen van de brevetten van beroepsbekwaamheid I, II, III, IV en V. De examenzittijd begint op 1 januari 2011. De inschrijvingsperiode voor deze zittijd wordt gesloten op 10 december 2010. De inschrijvingsformulieren voor deze examens zijn ter beschikking bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Directie Certificatie en Inspectie, Cel Certificatie rijscholen, lokaal 3B36, City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel. Het inschrijvingsformulier is ook beschikbaar op de website www.mobilit.fgov.be. De kandidaten die zich lieten inschrijven na 31 augustus 2010 moeten hun aanvraag tot inschrijving niet hernieuwen.

Het inschrijvingsgeld voor het examen is vastgesteld op euro 25 en dient vóór 10 december 2010 gestort te worden op het rekeningnummer IBAN86 6792 0060 1050- BIC PCHQBEBB met vermelding van : « RS/examen/naam en voornaam van de kandidaat ».

^