Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Selectie van Directeur Programma & Account Management OFO FOD Personeel en Organisatie (ANG08722) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SEL(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - Minimum zes jaar titularis te zijn va(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2008203598
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Selectie van Directeur Programma & Account Management OFO (m/v) FOD Personeel en Organisatie (ANG08722) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - Minimum zes jaar titularis te zijn van een functie van niveau A in een ministerie, een federale overheidsdienst of een programmatorische federale overheidsdienst, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst.

De functieomschrijving evenals de selectieprocedure zijn omstandig beschreven in de volledige functiebeschrijving die u kunt bekomen bij de diensten van SELOR (infolijn 0800-505 54) of via de website van SELOR (www.selor.be).

Brutoaanvangswedde op jaarbasis, geïndexeerd : 83.190,38 euro (band 2) Aanstellingsvoorwaarden : De kandidaat moet op de datum van de aanstelling : - Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat; - een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; - de burgerlijke en politieke rechten genieten.

Opdat je kandidatuur in aanmerking zou worden genomen, dient je inschrijving : 1. ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (20 oktober 2008) vergezeld te zijn van het standaard-CV van SELOR van deze managementfunctie (ANG08722), dat volledig en correct is ingevuld (een andere presentatie of een aanpassing van het huidige document wordt niet aanvaard).Je kan het cv verkrijgen : * door het te downloaden (www.selor.be) * via de SELOR-infolijn 0800-505 54 * op aanvraag via het e-mailadres info@selor.be 2. ingediend te zijn op uiterlijk 20 oktober 2008 : * via de website (www.selor.be), door onderaan of in de lijst van selecties op de knop 'Solliciteren' te klikken. Daarna stuur je het CV van deze managementfunctie op per mail, brief of fax * via e-mail : uitsluitend naar topteamnl@selor.be * per post : SELOR - t.a.v. Topteam NL - ANG08722 - Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel * via fax : 02-788 70 00.

Zoniet zal met je sollicitatie geen rekening worden gehouden.

^