Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 16 oktober 2007

Overheidsopdrachten. - Vernietigingen. - Goedkeuringen UKKEL. - Bij besluit van 14 september 2007 wordt vernietigd de beslissing van 28 juni 2007 waarbij de gemeenteraad van Ukkel de wijze van gunning en het bijzonder bestek betreffende de verni SINT-PIETERS-WOLUWE. - Bij besluit van 3 september 2007 wordt goedgekeurd de beslissing van 27 (...)

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2007031445
pub.
16/10/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Overheidsopdrachten. - Vernietigingen. - Goedkeuringen UKKEL. - Bij besluit van 14 september 2007 wordt vernietigd de beslissing van 28 juni 2007 waarbij de gemeenteraad van Ukkel de wijze van gunning en het bijzonder bestek betreffende de vernieuwing van de verwarmingsinstallaties in het zwembad Longchamp goedkeurt.

SINT-PIETERS-WOLUWE. - Bij besluit van 3 september 2007 wordt goedgekeurd de beslissing van 27 juni 2007 waarbij de gemeenteraad van Sint-Pieters-Woluwe beslist aan Mevr. Michelle Taelman de tuchtstaf van het ontslag van ambtswege op te leggen.

UKKEL. - Bij besluit van 10 september 2007 wordt de beslissing van 22 maart 2007 waarbij de gemeenteraad van Ukkel de wijze van gunning en het bijzonder bestek betreffende de vernieuwing van de elektrische installaties van het Kinderdagverblijf Globe goedkeurt, vernietigd.

SINT-JANS-MOLENBEEK. - Bij besluit van 30 augustus 2007 is niet goedgekeurd de beslissing van 7 juli 2007 waarbij de gemeenteraad van Sint-Jans-Molenbeek de wijze van gunning en het bijzonder bestek betreffende de levering, het plaatsen en het onderhoud van 300 parkeerautomaten goedkeurt.

SINT-GILLIS. - Bij besluit van 2 oktober 2007 wordt de beslissing van 16 augustus 2007 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Gillis de gunningswijze en het bestek goedkeurt betreffende de levering van laagcalorisch aardgas voor de gemeentelijke gebouwen en de gebouwen van de Grondregie vanaf 1 januari 2008 voor een periode van twee jaren, goedgekeurd.

SINT-GILLIS. - Bij besluit van 2 oktober 2007 wordt de beslissing van 16 augustus 2007 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Gillis de gunningswijze en het bestek goedkeurt aangaande de overheidsopdracht van diensten betreffende de eliminatie van diverse soorten afval, goedgekeurd.

BRUSSEL. - Bij besluit van 5 oktober 2007 wordt de beslissing van 19 juli 2007, waarbij het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel de gunningswijze en het bestek betreffende de opdracht voor de levering, de plaatsing, de huur en de jaarlijkse opname van elektronische warmtekostenverdelers, van integratormeters en watermeters in diverse gebouwen van de Grondregie goedkeurt, niet goedgekeurd.

SINT-JANS-MOLENBEEK. - Bij besluit van 5 oktober 2007 wordt vernietigd de beslissing van 5 september 2007 waarbij het college van burgemeester en schepenen van Sint-Jans-Molenbeek de inschrijvers selecteert en de opdracht betreffende de renovatie van een gebouw tot sociale woningen gunt.

^