Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 18 december 2002

Plenaire vergaderingen Aanvulling bij de agenda Woensdag 18 en donderdag 19 december 2002, om 14 uur en van vrijdag 20 december 2002, om 17 uur (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombards(...) De agenda aanvullen door wat volgt : 1. Punt 2 aanvullen door wat volgt : - Ontwerp van ord(...)

bron
brusselse hoofdstedelijke raad
numac
2002020315
pub.
18/12/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD


Plenaire vergaderingen Aanvulling bij de agenda Woensdag 18 en donderdag 19 december 2002, om 14 uur (De vergaderingen zullen verlengd worden) en van vrijdag 20 december 2002, om 17 uur (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) De agenda aanvullen door wat volgt : 1. Punt 2 aanvullen door wat volgt : - Ontwerp van ordonnantie tot bekrachtiging van de besluiten genomen ter uitvoering van de ordonnantie van 11 maart 1999 betreffende de euro, gewijzigd bij de ordonnantie van 19 juli 2001. - Rapporteur : Mevr. Danielle Caron. - Bespreking. 2. Een punt 2bis invoegen, dat luidt als volgt : Dotatie van de raad. - Aanpassing van de begroting 2002 van de Raad. - Dotatie en gewone en buitengewone begrotingen van de Raad voor het begrotingsjaar 2003. - Rapporteur : de heer Serge de Patoul. - Bespreking. 3. Punt 4 vervangen door wat volgt : - Naamstemmingen : - over de afgehandelde ontwerpen van ordonnantie en van verordening. - over de dotatie en de afgehandelde begrotingen van de Raad.

^