Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 20 maart 1999

Formulieren voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Europese Parlement en de Raden van 13 juni 1999

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999014400
pub.
20/03/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Formulieren voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Europese Parlement en de Raden van 13 juni 1999


Formulieren voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Europese Parlement en de Raden van 13 juni 1999 Aan de Dames en Heren Voorzitters van de Kiesbureaus;

Ter kennisgeving : Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs;

Aan de Dames en Heren Burgemeesters en Schepenen.

Mevrouwen, Mijne Heren, Bij de gelijktijdige verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Europese Parlement en de Raden beveel ik U aan de formulieren, in bijlage, te gebruiken.

Alle specifieke formulieren voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers beginnen met de letter A, van de Senaat met de letter B, van het Europese Parlement met de letter C, van de Vlaamse Raad met de letter D, van de Waalse Gewestraad met de letter E, van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad met de letter F en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met de letter G. Formulieren die gelden voor verschillende verkiezingen hebben samengestelde letters (bijvoorbeeld ABCD/1).

Elke reeks van formulieren wordt voorafgegaan door een overzichtstabel, die de nummers en de titels van de formulieren aangeeft. De eerste groep formulieren met overzichtstabellen zijn bestemd voor de verkiezingen op de traditionele wijze, terwijl de tweede groep van formulieren met overzichtstabellen dienen voor de verkiezingen op geautomatiseerde wijze.

In het laatste geval wordt aangewezen welke formulieren zijn aangepast voor de stemming op geautomatiseerde wijze (formulieren met het suffix « bis ») en welke formulieren niet van toepassing zijn bij de stemming op geautomatiseerde wijze (formulieren voorafgegaan door een asterisk en geplaatst tussen haakjes).

Hierbij kan er worden opgemerkt dat naast een aantal kieskantons met geautomatiseerde stemming in het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest, alle kieskantons in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en in het Duitstalig kiesgebied geautomatiseerd zijn (formulieren F bis, ABCF bis, G bis en ABCEG bis).

Tenslotte zijn er 4 formulieren aangepast voor de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing in de kieskantons Chimay en Zonnebeke. Deze formulieren zijn aangewezen met het suffix « ter » (formulieren ABCD/13ter, AB/12ter, C/26ter en D/28ter).

Brussel, 24 februari 1999.

Namens de Minister van Binnenlandse Zaken : De Directeur-generaal, L. Vanneste.

(De bijlagen zijn bekendgemaakt in bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart 1999, onder pagina's 1 tot 1435).

^