Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 09 oktober 1998

Benoemingen Bij besluit van de Regering van 11 februari 1998 wordt de heer Curt Meurer, als delegeerde van de Minister van Financiën bij het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's, vanaf 1 maart 19 Bij besluit van de Regering van 4 maart 1998 wordt de heer Jean-Marie Frings, tot delegeerde va(...)

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
1998033090
pub.
09/10/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


Benoemingen Bij besluit van de Regering van 11 februari 1998 wordt de heer Curt Meurer, als delegeerde van de Minister van Financiën bij het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's, vanaf 1 maart 1998 benoemd.

Bij besluit van de Regering van 4 maart 1998 wordt de heer Jean-Marie Frings, tot delegeerde van de Minister van Financiën bij de « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge » vanaf 1 maart 1998 benoemd.

Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 20 maart 1998 wordt de heer Pino Carlino tot lid van het beheerscomité van de gemeenschappelijke en gewestelijke dienst voor beroepsleiding en arbeidsbemiddeling, als vertegenwoordiger van de representatieve organisaties van de werknemers vanaf 5 september 1997 benoemd. Hij beëindigt het mandaat van de heer Georges Bristot.

Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 18 mei 1998 worden volgende personen tot werkende leden en tot plaatsvervangende leden van de Raad van de Duitstalige Jeugd benoemd :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 22 mei 1998 houdende benoeming van de plaatsvervangende vastleggingscontroleurs wordt de heer Romain Kockartz tot eerste plaatsvervangende vastleggingscontroleur en de heer André Hinck tot tweede plaatsvervangende vastleggingscontroleur benoemd.

Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 2 juni 1998 houdende benoeming van nieuwe leden van de Raad van bestuur van de « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge » wordt de heer Ralph Schröder tot lid van de Raad van bestuur van de dienst benoemd ter vervanging van de heer Kurt Schmitt, die zijn mandaat voortijdig neerlegt.

Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 11 juni 1998 wordt de heer Bernard Thiry, geboren op 26 december 1955, woonachtig quai St. Léonard 16, 4000 Luik, voorzitter bij het beheerscomité van de Gemeenschappelijke en Gewestelijke Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling (GRABA/FOREM) vanaf 1 september 1998.

^