Etaamb.openjustice.be
Document van 27 juni 2021
gepubliceerd op 30 augustus 2021

Nationale orden

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid
numac
2021042807
pub.
30/08/2021
prom.
27/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUNI 2021. - Nationale orden


Bij Koninklijk besluit van 27 juni 2021 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1.§ 1 Wordt benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde: - VELGHE Pierre (Piet) Gewezen beroepsjournalist.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Art. 2.Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag.

Art. 3.De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer der Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

^