Etaamb.openjustice.be
Document van 27 juni 2021
gepubliceerd op 30 augustus 2021

Nationale orden

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid
numac
2021042806
pub.
30/08/2021
prom.
27/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUNI 2021. - Nationale orden


- Bij Koninklijk besluit van 27 juni 2021 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1.- § 1 Worden benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : - de heer PARMENTIER Peter Camiel Afdelingshoofd (ranginneming 08/04/2017); - mevrouw VLEERACKER (Lut) Lutgardis Bernadette Maria Adjunct van de directeur (ranginneming: 08/04/2017).

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. § 2 Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : - mevrouw BRONSELAER Ann Adjunct van de directeur (ranginneming: 08/04/2018); - de heer CALIS Christophe Adjunct van de directeur (ranginneming: 15/11/2014); - mevrouw DE GRAEVE Peggy July Marcella Hoofdmedewerker (ranginneming: 15/11/2019); - de heer DE LAERE Francis Sonja Medewerker (ranginneming 15/11/2020); - de heer DHELFT Yanick Marcel Denise Medewerker (ranginneming: 08/04/2020); - mevrouw FOBELETS Mariette Ingrid) Medewerker (ranginneming: 08/04/2018); - mevrouw GHYS Marie-Paul Samuella Medewerker (ranginneming: 08/04/2019); - de heer HUNNINCK Jimmy Adjunct van de directeur (ranginneming: 08/04/2017); - de heer PEETERS Tim Adjunct van de directeur (ranginneming: 08/04/2019); - mevrouw POLSPOEL Leentje Adjunct van de directeur (ranginneming: 15/11/2017); - mevrouw VAN dE VOORDE Karina Adelina Jozef Medewerker (ranginneming: 15/11/2020); - de heer VAN dEN ABEELE Antoine Daniel Adriaan Medewerker (ranginneming: 15/11/2018); - mevrouw VAN dEN HOUTE Sonja Hoofdmedewerker (ranginneming 08/04/2018). - mevrouw VAN dER STOCKT Anne Marieke Medewerker (ranginneming: 15/11/2019); - mevrouw VAN LONDERSELE Isabel Adjunct van de directeur (ranginneming: 15/11/2017); - de heer VERBEKE Luk Adjunct van de directeur (ranginneming: 08/04/2020); - mevrouw VERREYDT Karline Deskundige (ranginneming: 15/11/2017).

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Art. 2.Zij nemen hun rang in de Orde in op de datum vermeld tegenover hun naam.

Art. 3.De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer der Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit. - Bij Koninklijk besluit van 27 juni 2021 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1.§ 1 Wordt benoemd tot Grootofficier in de Kroonorde: - de heer JANSEGERS Luc Gaston Joannes Directeur-generaal (ranginneming: 08/04/2020); § 2 Wordt benoemd tot Commandeur in de Kroonorde: - mevrouw CALLEBERT Sigrid Madeleine Marcella Afdelingshoofd (ranginneming 15/11/2019). § 3 Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde : - mevrouw AELTERMAN Sigrid Clarisse Johan Maria Adjunct van de directeur (ranginneming 15/11/2019); - de heer DEJAEGHER Ward André Maria Cornelius Adviseur (ranginneming 15/11/2017); - mevrouw SCHEIRLINCKX Ilse Adjunct van de directeur (ranginneming 08/04/2016); - mevrouw SCHOUTERDEN Judith Maria Ida Anny Adjunct van de directeur (ranginneming 15/11/2018); - mevrouw VAN BAARLE Ellen Adviseur (ranginneming 08/04/2017); - mevrouw VAN dE VEN An Adviseur (ranginneming 15/11/2012); - mevrouw WEBERS Ann Adviseur (ranginneming 08/04/2020). § 4 Worden benoemd tot Ridder in de Kroonorde - de heer DEWANCKER Lieven Maurits Elie Corneel Deskundige (ranginneming 15/11/2015); - mevrouw PAUWELS Mireille Emma Rosita Medewerker (ranginneming 08/04/2019); - de heer RABAUT Joeri Deskundige (ranginneming 08/04/2018); - de heer TIMMERMANS Maarten Deskundige (ranginneming 15/11/2018); - de heer VAN CALSTER Steven Deskundige (ranginneming 08/04/2017); - de heer VAN dER JEUGHT Mark Deskundige (ranginneming 15/11/2018); - mevrouw VERLINDEN Christine Deskundige (ranginneming 08/04/2019). § 5 De Gouden Palmen der Kroonorde worden verleend aan: - mevrouw COLLIER Christel (Chris) Assistent (ranginneming 08/04/2015); - de heer LAMBRECHTS Geert Roger Fons Technisch assistent (ranginneming 15/11//2015); - mevrouw MATTHYSEN Nicole Assistent (ranginneming 08/04/2017).

Art. 2.Zij nemen hun rang in de Orde in op de datum vermeld tegenover hun naam.

Art. 3.De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer der Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit. - Bij Koninklijk besluit van 27 juni 2021 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1.§ 1 Worden benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II: - de heer DE PELSEMAEKER Wim Paul Maria Adviseur (ranginneming: 08/04/2019). - mevrouw VANDESANDE Linda Caroline Jozef Adjunct van de directeur (ranginneming 08/04/2018); - mevrouw VANHOREN Ingrid Adviseur (ranginneming 15/11/2016). § 2 Worden bevorderd tot Officier in de Orde van Leopold II : - mevrouw DE CLERCQ Katleen Gaby Hoofdmedewerker (ranginneming 08/04/2020); - mevrouw DE THAYE Myriam Celine Delfine Hoofdmedewerker (ranginneming 08/04/2019); - mevrouw WELLEKENS Hilde Ludwina Frans Hoofdmedewerker (ranginneming 08/04/2019). § 3 Wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : - mevrouw PYL (Maggy) Margareta Josepha Hoofdmedewerker (ranginneming 08/04/2020). § 4 Worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : - de heer BOUDOU Pascal Deskundige (ranginneming 15/11/2019); - mevrouw CATRY (Cathy) Catherine Michèle Nelly Assistent (ranginneming 15/11/2018); - mevrouw DE MUNCK Carla Medewerker (ranginneming 15/11/2018); - de heer DE PLECKER Johan Albert Maria Medewerker (ranginneming 15/11/2018); - de heer DE TEMMERMAN Karel Deskundige (ranginneming: 08/04/2018); - mevrouw KELCHTERMANS Hilde Deskundige (ranginneming 08/04/2016); - de heer MUYLAERT Bart Marcel Maria Medewerker (ranginneming 15/11/2016); - mevrouw NESKENS Marina Françoise Ghislaine Assistent (ranginneming 08/04/2018); - mevrouw PRIEM Katy Caroline Edith Medewerker (ranginneming 08/04/2019); - de heer SHUTT Dieter Deskundige (ranginneming 08/04/2016); - de heer VERCAUTEREN Nico Jacques Andrea Medewerker (ranginneming 08/04/2020).

Art. 2.Zij nemen hun rang in de Orde in op de datum vermeld tegenover hun naam.

Art. 3.De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer der Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

^