Etaamb.openjustice.be
Document van 21 december 2006
gepubliceerd op 19 april 2007

Besluit van de Regering houdende rangschikking van de gevel van het huis gelegen Nispert 51 te Eupen als monument en van de ingang met schoorsteen, balken en trapopgang als ensemble

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2007033012
pub.
19/04/2007
prom.
21/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Besluit van de Regering houdende rangschikking van de gevel van het huis gelegen Nispert 51 te Eupen als monument en van de ingang met schoorsteen, balken en trapopgang als ensemble


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium;

Gelet op het decreet van het Waalse Gewest van 23 december 1993 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest in de aangelegenheid "Monumenten en Landschappen";

Gelet op het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 17 januari 1994 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest in de aangelegenheid "Monumenten en Landschappen";

Gelet op het gunstig advies uitgebracht op 26 juni 2006 door de gemeenteraad van de Stad Eupen (zitting van 21 juni 2006);

Gelet op het gunstig advies uitgebracht door de Koninklijke Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de bescherming van monumenten en landschappen op 22 juni 2006;

Aangezien dat de Bestendige Deputatie van de Provincie Luik geen advies heeft uitgebracht;

Overwegende dat het gaat om een goed bewaard houten geraamte opgevuld met baksteen, wat de gevel betreft;

Overwegende dat het zichtbaar vakwerk van de gevel een overzicht van de historische ontwikkeling van het gebouw geeft;

Overwegende dat de gevel een interessant en eigenaardig element van het straatbeeld is;

Overwegende dat de markante schoorsteen van de ingang, uitgevoerd in blauwe hardsteen, in haar oorspronkelijke vorm is bewaard gebleven;

Overwegende dat de gesculpteerde balken van de ingang betuigen dat de bouw rond het jaar 1700 dateert;

Overwegende dat de trapopgang in de ingang in de oorspronkelijke toestand is bewaard gebleven;

Op de voordracht van de Minister van Cultuur en Media, Monumentenzorg, Jeugd en Sport en na beraadslaging van de Regering op 21 december 2006, Besluit :

Artikel 1.De gevel van het huis gelegen Nispert 51 te Eupen wordt als monument en de ingang, met de schoorsteen, de balken en de trapopgang, als ensemble gerangschikt.

Art. 2.De Minister van Cultuur en Media, Monumentenzorg, Jeugd en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 21 december 2006.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Cultuur en Media, Monumentenzorg, Jeugd en Sport, Mevr. I. WEYKMANS

^