Etaamb.openjustice.be
Document van 19 december 2001
gepubliceerd op 20 februari 2002

Onderrichtingen betreffende de vermeldingen van burgerlijke staat op de **** en -titels afgegeven aan de vreemdelingen

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002000086
pub.
20/02/2002
prom.
19/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


19 DECEMBER 2001. - Onderrichtingen betreffende de vermeldingen van burgerlijke staat op de **** en -titels afgegeven aan de vreemdelingen


Aan de **** en Heren **** en Schepenen, Ter informatie : Aan de **** en **** ****.

Het vorige bericht van 15 december 2000 schafte de vermeldingen van de burgerlijke staat op de **** en -titels afgegeven aan de vreemdelingen af.

Deze regeling zal nu in overeenstemming worden gebracht met de regeling die geldt voor de identiteitskaarten van Belgen. **** ervoor te zorgen dat inzake de burgerlijke staat dezelfde regeling voor **** en vreemdelingen geldt, wordt de taak van de gemeenten er eenvoudiger en efficiënter op gemaakt, en komt men tegemoet aan de wens van vele vreemdelingen om hun gehuwde staat of hun weduwschap vermeld te zien staan op hun ****.

Voortaan dient het vak «*****» voorzien op de **** en -titels afgegeven aan vreemdelingen als volgt ingevuld te worden : **** gehuwde personen, geldt een verplichte aanduiding van de vermelding «*****», gevolgd door de verplichte vermelding van de naam en de voornaam van de echtgenoot of echtgenote.

**** een identiteitskaart voor vreemdelingen of een **** voor een onderdaan der ****.****.****. (****.****.) wordt de verplichte vermelding van de naam en voornaam van de echtgenoot of echtgenote op de keerzijde van de vestigingsvergunning vermeld.

**** geval van weduwschap, kan de vermelding «*****» of «*****» facultatief worden aangebracht, gevolgd door de vermelding van de naam en de voornaam van de overleden echtgenoot of echtgenote.

**** een identiteitskaart voor vreemdelingen of een **** voor een onderdaan der ****.****.****. (****.****.) wordt de vermelding van de naam en voornaam van de overleden echtgenoot of echtgenote op de keerzijde van de vestigingsvergunning vermeld.

**** enkele melding mag worden gemaakt van een echtscheiding noch van de grond ervan, of van een verstoting.

**** er niets wordt ingevuld, wordt het lege vakje voorzien van drie kruisjes (****).

Bijkomende inlichtingen in verband met dit bericht kunnen worden verkregen bij de volgende diensten (tel. 02-206 13 00) : - **** **** (voor de individuele gevallen); - **** (voor vragen van juridische aard).

Voor de **** : S. ****, ****-generaal.

^