Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 februari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2001011398 bron ministerie van economische zaken Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Doorhaling van inschrijving Bij ministerieel besluit van 11 september 2001, genomen in toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op die gedurende welke het bij uittreksel in he(...) type wet prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002041302 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand februari 2002 is s Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 3,426 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 3(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 20/02/2002 numac 2001013223 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende financiering van de startbaanovereenkomsten toegekend door de Staat aan het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Dienst van Sociale Integratie, Administratie van Beleid van Grote Steden type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002000021 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten DUFFEL. - Bij koninklijk besluit van 3 december 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7 e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 e type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002000023 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten GAVERE. - Bij koninklijk besluit van 7 december 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7 e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 e type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002000022 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten GRAVEN. - Bij koninklijk besluit van 3 december 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7 e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 e type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002000024 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten MOMIGNIES. - Bij koninklijk besluit van 7 december 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7 e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 198 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002000025 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten MANHAY. - Bij koninklijk besluit van 17 december 2001, genomen krachtens het koninklijk besluit van 24 oktober 1978, houdende vaststelling der criteria voor de klasseverheffing van gemeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002000139 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 28 januari 2002 wordt de heer Schlenter, Harald, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Eupen/Kelmis/Lontzen/Raeren voor een termijn van vijf j type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002000160 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijke besluiten van oprichting van lokale politie Bij koninklijk besluit van 28 januari 2002, wordt de lokale politie van de politiezone van DAMME/KNOKKE-HEIST ingesteld op datum van 1 januari 2002. Bij koninklijk besluit van 28 januar Bij koninklijk besluit van 29 januari 2002, wordt de lokale politie van de politiezone van WAVER in(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002000180 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten BONHEIDEN. - Bij koninklijk besluit van 19 december 2001, genomen krachtens het koninklijk besluit van 24 oktober 1978, houdende vaststelling der criteria voor de klasseverheffing van geme type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002000184 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten FARCIENNES. - Bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7 e lid van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002000182 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten PERUWELZ. - Bij koninklijk besluit van 7 januari 2002, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7 e lid van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 en type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002000183 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten DEINZE. - Bij koninklijk besluit van 21 december 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7 e lid van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 en type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002000181 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten COLFONTAINE. - Bij koninklijk besluit van 21 december 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7 e lid van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 19 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002000186 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten HEUVELLAND. - Bij koninklijk besluit van 19 december 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7 e lid van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 198 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002000187 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten ASSENEDE. - Bij koninklijk besluit van 19 december 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7 e lid van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002000185 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten FARCIENNES. - Bij koninklijk besluit van 7 januari 2002, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7 e lid van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002009166 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 januari 2002 is de aanwijzing van Mevr. Clijsters, B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 20/02/2002 numac 2002012261 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van de sector montage van metalen constructies gelegen in Wilrijk, die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 20/02/2002 numac 2002012263 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 20/02/2002 numac 2002012264 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die aluminium verlichtingssteunpunten vervaardigen, gelegen in de streek van het Centrum en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 04/02/2002 pub. 20/02/2002 numac 2002012265 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die centrale en individuele verwarmingsapparaten, schoorsteenkachels, verwarmingsketels en invoegstukken ontwerpen en vervaardigen, gelegen in de streek van Couvin en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 16/01/2002 pub. 20/02/2002 numac 2002022087 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 57quater van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 16/01/2002 pub. 20/02/2002 numac 2002022086 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 2, § 5, eerste lid, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/01/2002 pub. 20/02/2002 numac 2001011519 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2001 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten, ingesteld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 8 februari 1995 tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten type ministerieel besluit prom. 31/01/2002 pub. 20/02/2002 numac 2002014021 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot regeling van het onderscheppingsmechanisme voor oproepen naar nummers van eindgebruikers die overgegaan zijn naar een andere leverancier van aan het publiek aangeboden mobiele telecommunicatiediensten type ministerieel besluit prom. 09/01/2002 pub. 20/02/2002 numac 2002022001 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanpassing van het ministerieel besluit van 13 december 1974 houdende vaststelling van het tarief voor eetwarenonderzoek type ministerieel besluit prom. 09/01/2002 pub. 20/02/2002 numac 2002022002 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juni 1989 tot vaststelling van de erelonen van de leden van de vestigingscommissies en van de commissie van beroep betreffende de spreiding van de apotheken type ministerieel besluit prom. 09/01/2002 pub. 20/02/2002 numac 2002022004 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli 1997 tot goedkeuring van de nieuwe tarieven voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 09/01/2002 pub. 20/02/2002 numac 2002022003 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 1983 tot vaststelling van de toe te kennen bedragen voor de terugbetaling van het werk en de rapporten uitgevoerd met het oog op de registratie van geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 09/01/2002 pub. 20/02/2002 numac 2002022005 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van het ministerieel besluit van 22 februari 1989 houdende overdracht van bevoegdheden van dagelijks bestuur aan de leidend ambtenaar, de adjunct-leidend ambtenaar en ambtenaren-generaal type ministerieel besluit prom. 09/01/2002 pub. 20/02/2002 numac 2002022006 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 20/02/2002 numac 2002022008 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 april 1958 ter uitvoering van de statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 20/02/2002 numac 2002022013 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 januari 1992 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en van de toekenningsvoorwaarden voor de tegemoetkoming in de vervoerkosten van de prematuren en pasgeborenen wier leven wordt bedreigd of die een risico op blijvende neurologische sequelen lopen type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002027178 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 8 november 2001 wordt de v.z.w. « Architectes, Urbanistes et Paysagistes associés » met ingang van 14 november 2001 voor een duur van vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijzigi Bij ministerieel besluit van 18 januari 2002 wordt de stad Wezet met ingang van 28 januari 2002(...) type ministerieel besluit prom. 05/02/2002 pub. 20/02/2002 numac 2002031066 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2002 pub. 20/02/2002 numac 2002035204 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002035198 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Departement Algemene Zaken en Financien Dienst Kijk- en Luistergeld in het tweetalig Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Benoeming van een adjunct-leidend ambtenaar Bij besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2001 wordt de heer Walter De G De handelingen van dagelijks bestuur alsook de bevoegdheidsdelegaties inzake algemene werking, over(...)

bericht

type bericht prom. 05/02/2002 pub. 20/02/2002 numac 2002000162 bron ministerie van binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002009121 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 26 30 januari 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 160/2002 van de Raad van 28 januari 2002 tot wijziging van Verordeni(...) Verordening (EG) nr. 161/2002 van de Commissie van 29 januari 2002 tot vaststelling van forfaitaire(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002009161 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 42 van 9 februari 2002, blz. 4497, Nederlandse tekst, zevende alinea, moet gelezen worden als volgt : « - Gent, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 maart 2002, type erratum prom. 13/12/2002 pub. 20/02/2002 numac 2002029118 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie. - Erratum type erratum prom. 06/07/2001 pub. 20/02/2002 numac 2002035224 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de gasmarkt. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002012346 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Luik, ter vervanging van de heer Claude Casin De betrokken organisaties word De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002007038 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-beroeps- en korte termijn vrijwilligers 2002 1. Selectie- en **** zullen plaatsvinden voor een werving van kandidaat-vrijwilligers in het jaar 2002. 2. Verdeling van de **** plaatsen ****. **** **** de raadpleging van de tabel, zie beeld ****. Kandidaat-vrijwillige(...) type aanwerving prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002007042 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van kandidaat-officieren korte termijn in 2002 1. In 2002 zal een werving van kandidaat-officieren korte termijn plaatsvinden. 2. ****) De inschrijvingen worden afgesloten op 14 juni 2002 . ****) De kandidaten(...) ****) ****. Kan een **** als kandidaat officier korte termijn aangaan : de(...) type aanwerving prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002007039 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van kandidaat-beroepsofficieren in 2002 1. In 2002 zal een werving van kandidaat-beroepsofficieren voor de volgende **** plaatsvinden : ****. Koninklijke **** School, 157 **** Polytechnische promotie; ****. Koninklijke **** School, 142 **** promotie **** ****, ****. Kandidaat-****(...) type aanwerving prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002007040 bron ministerie van landsverdediging **** aanwerving van kandidaat-beroepsofficieren in 2002 1. In 2002 zal een bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren in het bezit van een universitair diploma of van het hoger onderwijs lange type plaatsvinden. 2. ****) De leeft De kandidaat van de bijzondere werving mag op 31 december van het jaar waarin de proeven starten de(...) type aanwerving prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002007041 bron ministerie van landsverdediging **** aanwerving van kandidaat-beroepsofficieren in 2002 1. In 2002 zal een aanvullende werving van kandidaat-beroepsofficieren in het bezit van een universitair getuigschrift plaatsvinden. 2. ****. De leeftijd- en ****. **** ****. **** **** moeten ingediend worden bij een ****. De inschrijvingen word(...) type aanwerving prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002007043 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van kandidaat-**** in 2002 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal in 2002 een **** organiseren voor kandidaat-****. 2. **** ****. Normale werving. De kandidaat-**** **** kandidaat-**** voor de **** van niveau 2, technicus en niet-****(...) type aanwerving prom. -- pub. 20/02/2002 numac 2002007044 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van kandidaat-onderofficieren korte termijn in 2002 1. In 2002 zal een werving van kandidaat-onderofficieren korte termijn plaatsvinden. 2. ****. De inschrijvingen worden afgesloten op 14 juni 2002 . ****. De (...) ****. ****. Kan een **** als kandidaat onderofficier korte termijn aangaan(...)

document

type document prom. 19/12/2001 pub. 20/02/2002 numac 2002000086 bron ministerie van binnenlandse zaken Onderrichtingen betreffende de vermeldingen van burgerlijke staat op de **** en -titels afgegeven aan de vreemdelingen
^