Etaamb.openjustice.be
Document van 17 september 1997
gepubliceerd op 05 februari 1998

Besluit van de Regering tot vaststelling van de begin- en einddatums van het schooljaar en van de vakanties voor het schooljaar 1998-1999

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
1997033104
pub.
05/02/1998
prom.
17/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBER 1997. Besluit van de Regering tot vaststelling van de begin- en einddatums van het schooljaar en van de vakanties voor het schooljaar 1998-1999


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1990, 18 juli 1990, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 30 december 1993 en 16 december 1996;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Regering van 8 december 1993 over de vakantie- en verlofregeling in het onderwijs, inzonderheid op artikel 4;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek, Monumenten en Landschappen, en na beraadslaging van de Regering op 16 september 1997, Besluit :

Artikel 1.Het schooljaar 1998-1999 begint op 1 september 1998 en eindigt op 30 juni 1999.

Art. 2.Het allerheiligenverlof begint op 2 november 1998 en eindigt op 6 november 1998.

De kerstvakantie begint op 21 december 1998 en eindigt op 1 januari 1999.

Het carnavalverlof begint op 15 februari 1999 en eindigt op 19 februari 1999.

De paasvakantie begint op 5 april 1999 en eindigt op 16 april 1999.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 4.De Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek, Monumenten en Landschappen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 17 september 1997.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap De Minister-President, Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme, J. MARAITE De Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek, Monumenten en Landschappen, W. SCHRÖDER

^