Etaamb.openjustice.be
Document van 17 maart 2022
gepubliceerd op 24 november 2022

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 oktober 2012 houdende uitvoering van de organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2022206218
pub.
24/11/2022
prom.
17/03/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


17 MAART 2022. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 oktober 2012 houdende uitvoering van de organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap


Regering van de Duitstalige Gemeenschap Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 16 juli 1993 en 6 januari 2014;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 54, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990 en 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Regering van 22 oktober 2012 houdende uitvoering van de organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister-President, bevoegd voor Personeel;

Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1 - De bijlage bij het besluit van de Regering van 22 oktober 2012 houdende uitvoering van de organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap wordt vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2 - Dit besluit treedt in werking op 1 april 2022.

Art. 3 - De minister bevoegd voor Personeel is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 17 maart 2022.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën, O. PAASCH

Bijlage bij het besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 oktober 2012 houdende uitvoering van de organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap Bijlage Departement Vorming en Organisatie van het Onderwijs Departement Externe Betrekkingen Departement Werkgelegenheid Departement Gezin en Sociale Aangelegenheden Departement Financiën Departement Gezondheid en Ouderen Departement Begroting en Controlling Departement Informatica Departement Infrastructuur Departement Jeugdbijstand Departement Justitiehuis Departement Communicatie Departement Cultuur en Jeugd Departement Lokale Besturen en Kanselarij Departement Pedagogie Departement Personeel en Organisatie Departement Ruimtelijke Ordening Departement Sport, Media en Toerisme Departement Regionale Ontwikkeling Departement Onderwijspersoneel Departement Huisvesting en Energie Dienst met afzonderlijk beheer "Gemeenschapscentra" Dienst met afzonderlijk beheer "Mediacentrum van de Duitstalige Gemeenschap" Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van 12 oktober 2012 houdende uitvoering van de organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Eupen, 17 maart 2022.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën, O. PAASCH

^