Etaamb.openjustice.be
Document van 14 februari 2017
gepubliceerd op 16 maart 2017

Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Raad voor Gezinsbijslagen

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2017201246
pub.
16/03/2017
prom.
14/02/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Raad voor Gezinsbijslagen


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 54, eerste lid, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het decreet van 3 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen sluiten tot bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 14 februari 2011;

Gelet op het besluit van de Regering van 28 oktober 2016 tot oprichting van een Raad voor Gezinsbijslagen, artikel 3, § 3;

Gelet op de voordrachten van de organisaties die in de Raad voor Gezinsbijslagen vertegenwoordigd zijn;

Op de voordracht van de Minister van Gezin, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De volgende personen worden aangewezen als stemgerechtigde leden van de Raad voor Gezinsbijslagen : 1° als vertegenwoordigers van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap, de volgende vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties : a) de heer Bernd Despineux als werkend lid en de heer Guido Reuter als plaatsvervangend lid;b) de heer Renaud Rahier als werkend lid en Mevr.Vera Hilt als plaatsvervangend lid; c) Mevr.Mirela Musovic als werkend lid en Mevr. Eve-Marie Niessen als plaatsvervangend lid; 2° als vertegenwoordigers van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap, de volgende vertegenwoordigers van de interprofessionele werkgeversorganisaties die in de Duitstalige Gemeenschap gevestigd zijn : a) de heer Volker Klinges als werkend lid en de heer Hermann-Josef Bernrath als plaatsvervangend lid;b) de heer Jürgen Strang als werkend lid en Mevr.Astrid Convents als plaatsvervangend lid; c) Mevr.Karin Meskens als werkend lid en Mevr. Gabrielle Sonnet als plaatsvervangend lid; 3° als vertegenwoordigers van de organisaties die de belangen van de gezinnen in de Duitstalige Gemeenschap verdedigen : a) Mevr.Christa Pauels als werkend lid en Mevr. Cécile Miessen als plaatsvervangend lid; b) Mevr.Danielle Schöffers als werkend lid en Mevr. Laure Freichels als plaatsvervangend lid; c) de heer Boris Stumpf als werkend lid en een nog aan te wijzen persoon als plaatsvervangend lid. § 2. De volgende personen worden aangewezen als leden met raadgevende stem van de Raad voor Gezinsbijslagen : 1° als vertegenwoordigers van de minister bevoegd voor de gezinsbijslagen: de heer Robert Hagen als werkend lid en Mevr. Marilyne Dedoyard als plaatsvervangend lid; 2° als vertegenwoordigers van het departement van het Ministerie dat bevoegd is voor de gezinsbijslagen : de heer Michael Fryns als werkend lid en de heer Andreas Heck als plaatsvervangend lid;3° als vertegenwoordigers van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven : de heer Stephan Förster als werkend lid en de heer Marvin Souren als plaatsvervangend lid.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 3.De minister bevoegd voor Gezin is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 14 februari 2017.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, A. ANTONIADIS

^