Etaamb.openjustice.be
Document van 14 februari 1997
gepubliceerd op 16 juli 1997

Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de voorzitter en/of afgevaardigde van de minister bij de examencommissies die in de pedagogische hoge scholen belast met de opleiding tot kleuterleider en lager onderwijzer zitten

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
1997033056
pub.
16/07/1997
prom.
14/02/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 1997. Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de voorzitter en/of afgevaardigde van de minister bij de examencommissies die in de pedagogische hoge scholen belast met de opleiding tot kleuterleider en lager onderwijzer zitten


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1990, 18 juli 1990, 5 mei 1993, 16 juli 1993 en 30 december 1993;

Gelet op het Koninklijk besluit van 3 november 1987 houdende algemeen reglement van de studie in het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, inzonderheid op artikel 14;

Op voordracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek, Monumenten en Landschappen, en na beraadslaging van de Regering op 5 februari 1997, Besluit

Artikel 1.De heer Georges Kuppens, pedagogische inspecteur, wordt voor de schooljaren 1996-1997 en 1997-1998 als afgevaardigde van de Minister bij de examencommissie voor het tweede jaar en als voorzitter van de examencommissie voor het derde jaar van de opleiding tot kleuterleider en lager onderwijzer benoemd, commissies die in de volgende onderwijsinrichting zitten : « Unterrichtswesen der Deutschsprachigen Gemeinschaft Pädagogische Hochschule Monschauer Str. 26 4700 Eupen »

Art. 2.De heer Viktor Jadin, pedagogische inspecteur, wordt voor de schooljaren 1996-1997 en 1997-1998 als afgevaardigde van de Minister bij de examencommissie voor het tweede en het derde schooljaar van de opleiding tot lager onderwijzer, benoemd commissie die in de volgende onderwijsinrichting zit : « Pädagogische Hochschule Pater Damian Heidberg 16-18 4700 Eupen »

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 september 1996.

Art. 4.De Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek, Monumenten en Landschappen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 14 februari 1997.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap: De Minister-Voorzitter, Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme, J. MARAITE De Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek, Monumenten en Landschappen, W. SCHRÖDER

^