Etaamb.openjustice.be
Document van 06 maart 2018
gepubliceerd op 13 april 2018

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Colleges van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, gebruikt bij de behandeling van aangeboren metabole aandoeningen en ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018011676
pub.
13/04/2018
prom.
06/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MAART 2018. - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Colleges van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, gebruikt bij de behandeling van aangeboren metabole aandoeningen en ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden


Art. 1.Bij ministeriële beslissing van 6 maart 2018, vervangt Mevr.

Corinne De Laet de heer Marc Abramowicz als arts-specialist in de betreffende aandoening, van de Colleges ALDURAZYME en ELAPRASE, gebruikt bij de behandeling van aangeboren metabole aandoeningen en ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Art. 2.Deze beslissing treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK

^