Etaamb.openjustice.be
Document van 06 maart 2018
gepubliceerd op 13 april 2018

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Colleges van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, gebruikt bij de behandeling van aangeboren metabole aandoeningen en ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018011675
pub.
13/04/2018
prom.
06/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MAART 2018. - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Colleges van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, gebruikt bij de behandeling van aangeboren metabole aandoeningen en ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden


Artikel 1.Bij ministeriële beslissing van 6 maart 2018, vervangt de heer Gauthier Remiche de heer Marc Abramowicz als arts-specialist in de betreffende aandoening, van de Colleges FABRAZYME, GALAFOLD en REPLAGAL, gebruikt bij de behandeling van aangeboren metabole aandoeningen en ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Art. 2.Deze beslissing treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

De Minister van Sociale Zaken M. DE BLOCK

^