Etaamb.openjustice.be
Document - Thesaurie
gepubliceerd op 16 maart 2002

Administratie van de thesaurie Bekendmaking voorgeschreven door het artikel 8 van het ministerieel besluit van 14 september 1966 80ste aanvullende lijst van de personen, instellingen en vennootschappen die, op grond van artikel 1 van het koni Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Wijzi(...)

bron
ministerie van financien
numac
2001003613
pub.
16/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie van de thesaurie Bekendmaking voorgeschreven door het artikel 8 van het ministerieel besluit van 14 september 1966 80ste aanvullende lijst van de personen, instellingen en vennootschappen die, op grond van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 juni 1966 (Belgisch Staatsblad van 3 augustus 1966), vrijgesteld worden van de certificatie van de facturen of schuldvorderingen waarvan de betaling ten laste valt van de Staat of de provincie.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Wijzigingen De vrijstelling nr. 1476 toegekend op 3 juli 1992 aan Friswit N.V., Minderhoutsestraat 5, 2320 Hoogstraten, werd vanaf 30 november 2001 overgedragen aan Initial Textiles NV, Lodewijk de Konincklaan 292, 2320 Hoogstraten.

De vrijstelling nr. 1477 toegekend op 7 augustus 1992 aan FRISWIT HEALTHCARE N.V., Minderhoutsestraat 5, 2320 Hoogstraten, werd vanaf 30 november 2001 overgedragen aan Initial Friswit Hospital Services NV, Lodewijk de Konincklaan 292, 2320 Hoogstraten.

^