Etaamb.openjustice.be
Decreet van 31 maart 2014
gepubliceerd op 30 april 2014

Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure, aangenomen te New York op 19 december 2011

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2014202569
pub.
30/04/2014
prom.
31/03/2014
ELI
eli/decreet/2014/03/31/2014202569/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

31 MAART 2014. - Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure, aangenomen te New York op 19 december 2011 (1)


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure, aangenomen te New York op 19 december 2011, zal volkomen gevolg hebben.

Art. 2.De bevoegdheid van het Comité inzake de Rechten van het Kind om overeenkomstig artikel 12 van het Facultatief Protocol een mededeling in ontvangst te nemen en te onderzoeken, wordt erkend.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen, 31 maart 2014.

De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, O. PAASCH De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, Mevr. I. WEYKMANS De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. MOLLERS _______ Nota Zitting 2013-2014.

Parlementaire stukken : 210 (2013-2014), nr. 1. Ontwerp van decreet. 210 (2013-2014), nr. 2. Verslag.

Integraal verslag : 31 maart 2014, nr. 64. Bespreking en aanneming.

^