Etaamb.openjustice.be
Decreet van 27 februari 2015
gepubliceerd op 13 maart 2015

DECREET tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft

bron
vlaamse overheid
numac
2015035271
pub.
13/03/2015
prom.
27/02/2015
ELI
eli/decreet/2015/02/27/2015035271/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 FEBRUARI 2015. - DECREET tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/06/2014 pub. 13/03/2015 numac 2014036402 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft sluiten tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: DECREET tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/06/2014 pub. 13/03/2015 numac 2014036402 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft sluiten tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/06/2014 pub. 13/03/2015 numac 2014036402 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft sluiten tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie betreft, wordt bekrachtigd.

Art. 3.De eindtermen, opgenomen in het besluit vermeld in artikel 2, treden progressief in werking, leerjaar na leerjaar, vanaf het schooljaar 2014-2015.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 27 februari 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS _______ Nota (1) Zitting 2014 Stuk - Ontwerp van decreet : 101 - Nr.1 Zitting 2014-2015 Stukken - Verslag : 101 - Nr. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 101 - Nr. 3 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 11 februari 2015.

^