Etaamb.openjustice.be
Decreet van 25 april 2014
gepubliceerd op 11 juni 2014

Decreet houdende instemming met het akkoord over het internationaal wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kosovo, ondertekend in Brussel op 18 juni 2010

bron
vlaamse overheid
numac
2014203011
pub.
11/06/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/decreet/2014/04/25/2014203011/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 APRIL 2014. - Decreet houdende instemming met het akkoord over het internationaal wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kosovo, ondertekend in Brussel op 18 juni 2010


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende instemming met het akkoord over het internationaal wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kosovo, ondertekend in Brussel op 18 juni 2010.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.Zullen volkomen gevolg hebben: 1° het akkoord over het internationaal wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kosovo, ondertekend in Brussel op 18 juni 2010;2° de wijzigingen aan de lijst met categorieën van vervoer waarvoor overeenkomstig artikel 12, vijfde lid, van het akkoord geen machtiging of vergunning vereist is, waartoe de Gemengde Commissie, ingesteld bij artikel 8, tweede lid, van het akkoord zou besluiten. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 25 april 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, H. CREVITS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS _______ Nota Zitting 2013-2014 Stukken - Ontwerp van decreet : 2447 - Nr. 1 - Verslag : 2447 - Nr. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2447 - Nr. 3 Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergadering van 2 april 2014.

^