Etaamb.openjustice.be
Decreet van 23 december 2011
gepubliceerd op 26 januari 2012

Decreet houdende tweede aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

bron
vlaamse overheid
numac
2012035050
pub.
26/01/2012
prom.
23/12/2011
ELI
eli/decreet/2011/12/23/2012035050/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2011. - Decreet houdende tweede aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende tweede aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011.

Artikel 1.De raming der niet-toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet, voor het begrotingsjaar 2011, wordt aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet toegevoegde tabel ten beloop van : (in duizend euro)

Aanpassingen

Vermeerderingen

1.500

Verminderingen

-


Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, P. MUYTERS _______ Nota (1) Zitting 2011-2012 Stukken.- Ontwerp van decreet : 18 - Nr. 1. - Verslag : 18 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 18 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : vergaderingen van 20 en 21 december 2011.

TABEL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^