Etaamb.openjustice.be
Decreet van 09 november 2017
gepubliceerd op 21 november 2017

Decreet tot wijziging van het decreet van 8 december 2006 houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017014086
pub.
21/11/2017
prom.
09/11/2017
ELI
eli/decreet/2017/11/09/2017014086/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


9 NOVEMBER 2017. - Decreet tot wijziging van het decreet van 8 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap sluiten houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. Artikel 15, 9°, van het decreet van 8 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap sluiten houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap, wordt aangevuld als volgt : "uitgezonderd tussen de verenigingen bedoeld in artikel 25, 1° en 2° en de sportfederaties bedoeld in artikel 1, 8° ".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 9 november 2017.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister van Cultuur en Kind, A. GREOLI De Vice-President, Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest R. MADRANE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen I. SIMONIS _______ Nota Zitting 2017-2018 Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr. 466-1.

Commissieverslag, nr. 466-2.

Integraal verslag.- Bespreking en aanneming.- Vergadering van 8 november 2017.

^