Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 november 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017014308 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende wijziging en uitvoering van bijlagen XII en XIII van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 21/02/2018 numac 2017032060 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de kwalificatieprofielen die overeenstemmen met de opleidingsprofielen vastgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" op het gebied van het kapsel, esthetica, automechanica en van de dekker-afdichter van het technisch en beroepsonderwijs type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017206665 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13, programma's 02 en 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030256 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor het Boek type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030260 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor steunverlening aan het uitgeversbedrijf type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030257 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Creativiteit en Kunstpraktijken als Amateur type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030258 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het roerend cultureel erfgoed type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030259 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor het kinder- en jeugdtoneel type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030262 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030264 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de openbare bibliotheken type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030261 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor Etnologie type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030263 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030266 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030265 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030267 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten

decreet

type decreet prom. 09/11/2017 pub. 17/11/2017 numac 2017014051 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de bijzondere toestand van de studenten die zich voor "bachelor verpleegkunde" hebben ingeschreven, georganiseerd in 180 studiepunten vóór het academiejaar 2016-2017, en die niet de totaliteit van de studiepunten van hun cursus hebben verworven op het einde van het academiejaar 2016-2017 type decreet prom. 09/11/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014086 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 8 december 2006 houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 09/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017031603 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag van Minamata inzake kwik, aangenomen in Kumamoto op 10 oktober 2013

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017070166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage 8 bij het Waals Toerismewetboek type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017070167 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage 9 bij het Waals Toerismewetboek type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017070169 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage 26 bij het Waals Toerismewetboek type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017070168 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage 10 bij het Waals Toerismewetboek type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017205911 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 1998 betreffende de vergoeding voor schade die door sommige beschermde diersoorten wordt aangericht type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017205910 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 22 september 2016 tot uitvoering van het decreet van 28 april 2016 betreffende de Lening « Coup de Pouce » type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017205912 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie van het jachtexamen in het Waalse Gewest

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 09/11/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014082 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 32, § 1, eerste lid van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, om de datum van het begin van het zittingsjaar van het Parlement van de Franse Gemeenschap vroeger vast te stellen
^