Etaamb.openjustice.be
Decreet van 03 mei 2019
gepubliceerd op 04 juni 2019

Decreet houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot kinderopvang in Brussel

bron
vlaamse overheid
numac
2019012667
pub.
04/06/2019
prom.
03/05/2019
ELI
eli/decreet/2019/05/03/2019012667/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 MEI 2019. - Decreet houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2019Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 31/01/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012208 bron brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord met betrekking tot kinderopvang in Brussel sluiten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot kinderopvang in Brussel (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2019Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 31/01/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012208 bron brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord met betrekking tot kinderopvang in Brussel sluiten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot kinderopvang in Brussel

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.Het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2019Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 31/01/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012208 bron brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord met betrekking tot kinderopvang in Brussel sluiten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot kinderopvang in Brussel, wordt goedgekeurd.

Art. 3.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 3 mei 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN _______ Nota (1) Zitting 2018-2019 Stukken: - Ontwerp van decreet : 1930 - Nr.1 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1930 - Nr. 2 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 24 april 2019.

^