Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 02 juni 2010

Landbouw Bij besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 wordt de VZW "CEPICOP", chaussée de Namur 47, te 5030 Gembloux, vanaf 1 april 2010 voor een duur van twaalf maanden erkend als pilootcentrum in de sector graanteelten en ol - de Fytotechnie-eenheid van de ULg; - Gembloux Agro-Bio Tech; - het "Centre agricole p(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010202959
pub.
02/06/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Landbouw Bij besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010202485 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende een tijdelijke afwijkingsbepaling van artikel 40 van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010202541 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 14/05/2010 numac 2010202622 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de Openbare Huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz sluiten wordt de VZW "CEPICOP", chaussée de Namur 47, te 5030 Gembloux, vanaf 1 april 2010 voor een duur van twaalf maanden erkend als pilootcentrum in de sector graanteelten en olie- en eiwithoudende gewassen als federaliserende en overkoepelende verenigingen van de volgende partners : - de Fytotechnie-eenheid van de ULg; - Gembloux Agro-Bio Tech; - het "Centre agricole pour le Développement des céréales et oléagineux (CADCO ASBL)"; - de "Association pour la Promotion des protéagineux et oléagineux (APPO ASBL)"; - de VZW "Promotion de l'orge de brasserie (POB ASBL)".

Bij besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010202485 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende een tijdelijke afwijkingsbepaling van artikel 40 van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010202541 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 14/05/2010 numac 2010202622 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de Openbare Huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz sluiten wordt de VZW "Centre Pilote Maïs", place Croix du Sud 2, bus 11, te 1348 Louvain-la-Neuve, vanaf 1 april 2010 voor een duur van twaalf maanden erkend als pilootcentrum in de sector maïs.

^