Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 29 januari 2009
gepubliceerd op 14 juli 2009

Besluit van de Waalse Regering betreffende de controle op de samenstelling van melk, de betaling van melk door de kopers aan de producenten en de erkenning van de interprofessionele organismen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009203083
pub.
14/07/2009
prom.
29/01/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


29 JANUARI 2009. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de controle op de samenstelling van melk, de betaling van melk door de kopers aan de producenten en de erkenning van de interprofessionele organismen


Erratum In de Nederlandse versie van bovenvermeld besluit, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2009, op bladzijde 24751, in bijlage 2, punt D "Documenten betreffende de betaling van melk aan de producenten" dient het cijfer 1 voor de zin "Wanneer een betalingsdocument de leveringen van biologische melk betreft, kan de koper, indien hij het wenst, afwijken van de verplichtingen van punt 3° met inachtneming van het geheel van de volgende regels" vervangen te worden door het cijfer 4.

^