Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 28 februari 2019
gepubliceerd op 03 april 2019

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Handicap" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019201477
pub.
03/04/2019
prom.
28/02/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016201352 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Comité "Handicap" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016201356 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Comité "Gezinnen" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016201351 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de werking van het Comité Gezinnen binnen het « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles » type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016201353 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" sluiten tot benoeming van de leden van het Comité "Handicap" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen)


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, artikel 18, gewijzigd bij het decreet van 3 december 2015 betreffende het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016201352 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Comité "Handicap" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016201356 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Comité "Gezinnen" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016201351 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de werking van het Comité Gezinnen binnen het « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles » type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016201353 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" sluiten tot benoeming van de leden van het Comité "Handicap" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles", zoals gewijzigd bij de besluiten van 14 oktober 2016, 8 december 2016, 9 februari 2017, 8 maart 2018, 29 maart 2018, 5 juli 2018, 30 november 2018 en 20 december 2018;

Gelet op de aanvraag van 16 januari 2019 van de Christelijke Mutualiteiten;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie en Gezondheid, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 6°, eerste streepje, van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016201352 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Comité "Handicap" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016201356 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Comité "Gezinnen" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016201351 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de werking van het Comité Gezinnen binnen het « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles » type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016201353 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" sluiten tot benoeming van de leden van het Comité "Handicap" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen), worden de woorden "de heer David Liénard" vervangen door de woorden "mevr. Naïma Regueras".

Art. 2.Overeenkomstig artikel 18, § 3, lid 2, van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, voleindigt het nieuwe lid het mandaat van zijn voorganger.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 4.De Minister van Sociale Actie en Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 28 februari 2019.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. GREOLI

^