Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 26 maart 2015
gepubliceerd op 08 april 2015

Besluit van de Waalse Regering waarbij op zondag 19 juli 2015 een vrijstelling van visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging "La Truite gourdinnoise" in het kader van haar dag "Pêche ouverte à tous"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015201673
pub.
08/04/2015
prom.
26/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


26 MAART 2015. - Besluit van de Waalse Regering waarbij op zondag 19 juli 2015 een vrijstelling van visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging "La Truite gourdinnoise" in het kader van haar dag "Pêche ouverte à tous"


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisvangst, artikel 8, derde lid;

Gelet op de aanvraag van 7 maart 2015 ingediend door de heer Freddy Heuchon, secretaris van de hengelvereniging "La Truite gourdinnoise", woonachtig rue Froide 47, 5651 Berzée;

Overwegende dat de hengelwedstrijd georganiseerd door de hengelvereniging "La Truite gourdinnoise" perfect aansluit op het herdynamiseringsbeleid van de visserij;

Op de voordracht van de Minister van Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit : Enig artikel. De deelnemers aan de hengelsportactiviteit die op zondag 19 juli 2015 in het kader van de dag "Pêche ouverte à tous" georganiseerd wordt door de hengelvereniging "La Truite gourdinnoise" op haar traject van 4,7 km te Gourdinne, op de "Thyria", langs de "rue de Bonnières", gemeente Walcourt, mogen die dag zonder regelmatige visvergunning vissen.

Namen, 26 maart 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

^