Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 26 maart 2015
gepubliceerd op 08 april 2015

Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 15 augustus 2015 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging van Laneffe in het kader van haar dag "Pêche en Famille" georganiseerd wordt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015201672
pub.
08/04/2015
prom.
26/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


26 MAART 2015. - Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 15 augustus 2015 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging van Laneffe in het kader van haar dag "Pêche en Famille" georganiseerd wordt


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisvangst, artikel 8, derde lid;

Gelet op de aanvraag ingediend op 26 januari 2015 door de hengelfederatie "Entre-Sambre et Meuse" voor de hengelvereniging van Laneffe;

Overwegende dat de door de hengelvereniging van Laneffe georganiseerde activiteit perfect aansluit bij het herdynamiseringsbeleid van de visserij;

Op de voordracht van de Minister van Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit : Enig artikel. De deelnemers van de hengelsportactiviteit die op zaterdag 15 augustus 2015 georganiseerd wordt door de hengelvereniging van Laneffe op haar traject te Laneffe, gemeente Walcourt, in het kader van de dag "Pêche en Famille", mogen die dag vissen zonder visvergunning van het Waalse Gewest.

Namen, 26 maart 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

^