Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 26 augustus 2010
gepubliceerd op 06 september 2010

Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de gewone zitting 2009-2010 van het Waalse Parlement

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010204586
pub.
06/09/2010
prom.
26/08/2010
ELI
eli/besluit/2010/08/26/2010204586/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AUGUSTUS 2010. - Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de gewone zitting 2009-2010 van het Waalse Parlement


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 32, zoals gewijzigd;

Op de voordracht van de Minister-President, Besluit :

Artikel 1.De gewone zitting 2009-2010 van het Waalse Parlement wordt gesloten op 21 september 2010 's avonds.

Art. 2.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 26 augustus 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE

^