Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 24 mei 2017
gepubliceerd op 09 juni 2017

Besluit van de Waalse Regering waarbij het mandaat van de bestuurders bij de "Société wallonne du Logement" wordt verlengd

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017203009
pub.
09/06/2017
prom.
24/05/2017
ELI
eli/besluit/2017/05/24/2017203009/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

24 MEI 2017. - Besluit van de Waalse Regering waarbij het mandaat van de bestuurders bij de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) wordt verlengd


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, inzonderheid op de artikelen 98 tot 100;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende de overheidsbestuurder, laatst gewijzigd bij het decreet van 24 november 2016;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005200939 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005200938 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder;

Overwegende dat het van belang is om de continuïteit van de opdracht van de leden van de Raad van bestuur van de "Société wallonne du Logement" tot de aanwijzing van de nieuwe leden te verzekeren, Besluit :

Artikel 1.Het mandaat van de bestuurders van de "Société wallonne du Logement" wordt tot de aanwijzing van de nieuwe leden van de Raad van bestuur verlengd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van ondertekening ervan.

Art. 3.De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 mei 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van de Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid en Huisvesting, P.-Y. DERMAGNE

^