Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 23 juni 2000
gepubliceerd op 05 juli 2000

Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de afvaardigingen van de Regering bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Schelde en bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Maas

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027269
pub.
05/07/2000
prom.
23/06/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUNI 2000. - Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de afvaardigingen van de Regering bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Schelde en bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Maas


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 6 april 1995 houdende goedkeuring van het akkoord betreffende de bescherming van de Schelde en van het akkoord betreffende de bescherming van de Maas, gedaan te Charleville-Mézières op 26 april 1994, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 april 1995 tot vaststelling van de regels voor de samenstelling van de afvaardigingen van de Regering bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Schelde en bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Maas, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 13 april 2000, inzonderheid op de artikelen 2, 3 en 4;

Op de voordracht van de Minister-President van de Waalse Regering en van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, Besluit :

Artikel 1.De Regering benoemt de volgende personen tot lid van haar afvaardiging bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Maas : - als vertegenwoordiger van de Waalse Regering : - Mevr. Marie-Christine Lahaye; - de heer Thierry Detiffe; - de heer Philippe Boury; - als vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu : - de heer Claude Delbeuck; - Mevr. Anne Trentels; - als vertegenwoordiger van Aquawal : - de heer Christian Dominique; - de heer Michel Lejeune; - als vertegenwoordiger van de Watercommissie ingesteld bij artikel 48 van het decreet van 7 oktober 1985 inzake de bescherming van het oppervlaktewater tegen vervuiling : - de heer Jean-Marie Marcoen.

De heer Philippe Boury wordt benoemd tot hoofd van afvaardiging bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Maas.

Art. 2.De Regering benoemt de volgende personen tot lid van haar afvaardiging bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Schelde : - als vertegenwoordiger van de Waalse Regering : - Mevr. Marie-Christine Lahaye; - de heer Thierry Detiffe; - de heer Philippe Boury; - als vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu : - de heer Claude Delbeuck; - Mevr. Anne Trentels; - als vertegenwoordiger van Aquawal : - de heer Gonzague Delbar; - Mevr. Michèle Braun; - als vertegenwoordiger van de Watercommissie ingesteld bij artikel 48 van het decreet van 7 okotber 1985 inzake de bescherming van het oppervlaktewater tegen vervuiling : - M. Yves Delforge.

De heer Philippe Boury wordt benoemd tot hoofd van de afvaardiging bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Schelde.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheden het Waterbeleid behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2000.

Namen, 23 juni 2000.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET

^