Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 23 juli 2015
gepubliceerd op 04 augustus 2015

Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een verlenging van 23 erkenningen voor centra voor de validering van de vaardigheden

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015203609
pub.
04/08/2015
prom.
23/07/2015
ELI
eli/besluit/2015/07/23/2015203609/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

23 JULI 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een verlenging van 23 erkenningen voor centra voor de validering van de vaardigheden


De Waalse Regering, Gelet op het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de vaardigheden op het gebied van de beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid op de artikelen 14 tot 16;

Gelet het decreet van 13 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/11/2003 pub. 23/01/2004 numac 2004200105 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie sluiten houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de validering van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het advies van het Leidend Comité van het consortium voor de validering van de vaardigheden van 13 mei 2015;

Gelet op het advies van de Advies- en erkenningscommissie van het consortium voor de validering van de vaardigheden van 1 juni 2015;

Op de voordracht van de Minister van Vorming, Besluit :

Artikel 1.Onder voorbehoud van de toekenning van de verlenging van de erkenning door de drie partijen in het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003, wordt de verlenging van de erkenning toegekend aan de volgende centra voor de validering van de vaardigheden voor een termijn van twee jaar : - het Centrum voor de validering van de vaardigheden van het Onderwijs voor Sociale Promotie van Luik, dat voor het beroep residentiële elektrotechnisch installateur gecontroleerd wordt door de keuringsinstelling Vinçotte international; - het Centrum voor de validering van de vaardigheden van het Onderwijs voor Sociale Promotie van Luik, dat voor het beroep mecanicien-automatiseringsdeskundige gecontroleerd wordt door de keuringsinstelling Vinçotte international; - het Centrum voor de validering van de vaardigheden van het Onderwijs voor Sociale Promotie van Luik, dat voor het beroep mecanicien industrieel onderhoud gecontroleerd wordt door de keuringsinstelling Vinçotte international; - het Centrum voor de validering van de vaardigheden van het Onderwijs voor Sociale Promotie van Luik, dat voor het beroep technicus fabricageprocédé gecontroleerd wordt door de keuringsinstelling Vinçotte international; - het Centrum voor de validering van de vaardigheden van het Onderwijs voor Sociale Promotie van Brussel West, dat voor het beroep "gezinhelp(st)er" gecontroleerd wordt door de keuringsinstelling Vinçotte international; - "FOREm Formation Centre" van Floreffe, dat voor het beroep administratief bediende gecontroleerd wordt door de keuringsinstelling Vinçotte International; - het "Centre de compétence FOREm Formation Logistique" Luik, dat voor het beroep bestuurder van vorkheftruck gecontroleerd wordt door de keuringsinstelling Vinçotte International; - het "Centre de compétence FOREm Formation Logistique" Luik, dat voor het beroep magazijnier gecontroleerd wordt door de keuringsinstelling Vinçotte International; - "FOREm Formation Centre" van Bergen, dat voor het beroep gezinhelp(st)er gecontroleerd wordt door de keuringsinstelling Vinçotte International; - "FOREm Formation Centre" van Bergen, dat voor het beroep koelmonteur gecontroleerd wordt door de keuringsinstelling Vinçotte International; - "FOREm Formation Centre" van Bergen, dat voor het beroep koeltechnicus gecontroleerd wordt door de keuringsinstelling Vinçotte International; - Epicuris, dat voor het beroep "brood- en banketbakker" gecontroleerd is door de keuringsinstelling Vinçotte international; - Epicuris, dat voor het beroep bereider-verkoper in een slagerij gecontroleerd wordt door de keuringsinstelling Vinçotte international; - Epicuris, dat voor het beroep uitsnijder-uitbener gecontroleerd wordt door de keuringsinstelling Vinçotte international; - Centrum IFAPME van Luik, dat voor het beroep assistent-boekhouder gecontroleerd wordt door de keuringsinstelling Vinçotte international; - Centrum IFAPME van Luik, dat voor het beroep administratief bediende gecontroleerd wordt door de keuringsinstelling Vinçotte International; - Centrum IFAPME van Verviers, dat voor het beroep dakwerker gecontroleerd wordt door de keuringsinstelling Vinçotte International; - Centrum IFAPME van Namen Waals-Brabant, dat voor het beroep monteur centrale verwarming gecontroleerd wordt door de keuringsinstelling Vinçotte International; - Centrum IFAPME van Namen Waals-Brabant, dat voor het beroep koelmonteur gecontroleerd wordt door de keuringsinstelling Vinçotte International; - "Brussel Formation Construction" dat voor het beroep tegelzetter gecontroleerd wordt door de keuringsinstelling BCCA; - "Bruxelles Formation Construction" dat voor het beroep residentiële elektrotechnisch installateur gecontroleerd wordt door de keuringsinstelling BCCA; - "Bruxelles Formation Construction" dat voor het beroep sanitair installateur gecontroleerd wordt door de keuringsinstelling BCCA; - "Brussel Formation Construction" dat voor het beroep metser gecontroleerd wordt door de keuringsinstelling Vinçotte International BCCA.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

De duur van de erkenning van twee jaar begint pas te lopen op de dag waarop de drie contracterende partijen van de samenwerkingsovereenkomst van 24 juli 2003 elk een beslissing tot toekenning van de verlenging van de erkenning hebben genomen.

Art. 3.De Waalse Regering belast de Minister van Vorming met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 juli 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX

^