Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 23 april 2009
gepubliceerd op 19 mei 2009

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 tot invoering van de ecoleningen toegekend door de "Société wallonne du Crédit social"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009202154
pub.
19/05/2009
prom.
23/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/23/2009202154/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 APRIL 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 tot invoering van de ecoleningen toegekend door de "Société wallonne du Crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet)


De Waalse Regering, Gelet op de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op artikel 175;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 houdende het reglement van de hypotheekleningen van de "Société wallonne de Crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) en van de "Guichets du Crédit social" (Sociale Kredietloketten);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 tot invoering van de ecoleningen toegekend door de "Société wallonne de Crédit social";

Gelet op het beheerscontract 2007-2012, gesloten op 10 september 2007, tussen het Waalse Gewest en de "Société wallonne du Crédit social";

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 tot invoering van de ecoleningen toegekend door de "Société wallonne de Crédit social", wordt artikel 3 opgeheven.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 15 april 2009.

Art. 3.De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 april 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

^