Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 22 november 2007
gepubliceerd op 30 november 2007

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 maart 2006 tot benoeming van de leden van het Comité van deskundigen van de "Société publique de Gestion de l'Eau"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007203442
pub.
30/11/2007
prom.
22/11/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2007. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 maart 2006 tot benoeming van de leden van het Comité van deskundigen van de "Société publique de Gestion de l'Eau" (Openbare Maatschappij voor Waterbeheer)


De Waalse Regering, Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op de artikelen D.340, R.436 tot R.452 en R.410;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 maart 2006 tot benoeming van de leden van het Comité van deskundigen van de "Société publique de Gestion de l'Eau", Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 16 maart 2006 tot benoeming van de leden van het Comité van deskundigen van de "Société publique de Gestion de l'Eau" wordt de heer Jean-Yves Simon door Mevr. Isabelle Jeurissen vervangen als gewoon lid en wordt Mevr. Isabelle Jeurissen door de heer Bertrand Nuttens vervangen als plaatsvervangend lid.

De heer C. Tellings wordt door de heer M. Debois vervangen als gewoon lid, de heer J. Hellas wordt door de heer J.-P. Biron vervangen als gewoon lid, de heer F. Van Renterghem wordt door de heer D. Dessilly vervangen als gewoon lid en de heer D. Dessilly wordt door de heer J.-M. Martino vervangen als plaatsvervangend lid.

Art. 2.De Minister tot wiens bevoegdheden het Waterbeleid behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 22 november 2007.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

^