Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 21 december 2006
gepubliceerd op 05 januari 2007

Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake de erkenningsdossiers van vier centra voor de validering van de vaardigheden in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006204247
pub.
05/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2006204247/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Besluit van de Waalse Regering houdende beslissing inzake de erkenningsdossiers van vier centra voor de validering van de vaardigheden in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie


De Waalse Regering, Gelet op het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het decreet van 13 november 2003 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord;

Gelet op het decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 2003 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord;

Gelet op het decreet van de vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 november 2003 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord;

Gelet op het dossier inzake aanvraag tot erkenning van de volgende vier centra voor de validering van de vaardigheden : - het "Centre d'Enseignement de Promotion sociale de Huy-Waremme" voor het beroep gezinhelp(st)er; - het "Centre de Formation professionnelle aux Métiers de la Construction (Bruxelles Formation)" voor het beroep sanitair installateur; - het "Centre de FOREm Formation de Libramont" voor het beroep metselaar; - het "Centre de FOREm Formation d'Ensival" voor het beroep tegelzetter, Besluit :

Artikel 1.De erkenning wordt verleend aan de volgende vier valideringscentra : - het "Centre d'Enseignement de Promotion sociale de Huy-Waremme" voor het beroep gezinhelp(st)er; - het "Centre de Formation professionnelle aux Métiers de la Construction (Bruxelles Formation)" voor het beroep sanitair installateur; - het "Centre de FOREm Formation de Libramont" voor het beroep metselaar; - het "Centre de FOREm Formation d'Ensival" voor het beroep tegelzetter.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 3.De Minister van Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 december 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Vorming, Mevr. M. ARENA

^