Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 17 maart 2020
gepubliceerd op 25 maart 2020

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 juli 2017 houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020201581
pub.
25/03/2020
prom.
17/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204512 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017204518 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek sluiten houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, artikel D.380;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204512 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017204518 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek sluiten houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 februari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018201113 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 juli 2017 houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek sluiten tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204512 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017204518 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek sluiten houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek;

Gelet op de benoeming van de heer Luc Hennuy als inpecteur-generaal van het Departement Ontwikkeling, Landelijke Aangelegenheden, Waterlopen en Dierenwelzijn;

Gelet op de benoeming van Mevr. Rose Detaille als inpecteur-generaal van het Departement Onderzoek en technologische Ontwikkeling;

Gelet op het vertrek van de heer Alain Debruyn uit de ERC-groep en zijn vervanging door Mevr. Nathalie Gillard;

Overwegende dat artikel D.380, § 1, lid 1, 10°, toelaat bijkomende deskundigen aan te wijzen om het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek samen te stellen;

Overwegende dat de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van "ISSeP" noodzakelijk lijkt omdat het milieuaspect in het landbouwkundig onderzoek dient geïntegreerd te worden;

Overwegende dat een vertegenwoordiger van "ISSeP" binnen het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek dient benoemd te worden;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204512 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017204518 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek sluiten houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek, wordt de tabel met de leden vervangen als volgt :

Vertegenwoordigde entiteit

Gewone leden

Plaatsvervangende leden

"Gembloux Agro-Bio Tech"

Frédéric Francis

Yves Beckers

"Université catholique de Louvain"

Claude Bragard

Thierry Hance

"Université libre de Bruxelles"

Marjolein Visser

Nicolas Vereecken

"Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège"

Laurent Gillet

Antoine Clinquart

"Centre wallon de Recherches agronomiques" (Waals centrum voor landbouwkundig onderzoek)

René Poismans Jean-Pierre Goffart

Viviane Planchon Bernard Watillon

"SPW ARNE"

Luc Hennuy Véronique Dewasmes

Virginie Remience Michel Dufrasne

"SPW EER"

Rose Detaille

Annette Bastiaens

"Elevéo"

Carlo Bertozzi

Patrick Mayeres

"CER Groupe"

Jean-Noël Degeye

Nathalie Gillard

"ISSeP- Institut Scientifique de Service public" (Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst)

Bénédicte Heindrichs

Catherine Collart


Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "Jean-Marie Marot" vervangen door de woorden "Luc Hennuy".

Art. 3.Het besluit van de Waalse Regering van 22 februari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018201113 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 juli 2017 houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek sluiten tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204512 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017204518 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek sluiten houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek wordt opgeheven.

Art. 4.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 17 maart 2020.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS

^