Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 12 juli 2007
gepubliceerd op 07 augustus 2007

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 2006 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris van de Regering bij de openbare huisvestingsmaatschappij "SISP Le Val d'Heure SC", te Marchienne-au-Pont

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007202468
pub.
07/08/2007
prom.
12/07/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JULI 2007. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 2006 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris van de Regering bij de openbare huisvestingsmaatschappij "SISP Le Val d'Heure SC", te Marchienne-au-Pont


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op artikel 174 van dat Wetboek;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2005 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2004 tot regeling van de werking van de Regering, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 16 september 2004 en bij het besluit van de Waalse Regering van 15 april 2005;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 2006 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "SISP Le Val d'Heure SC", te Marchienne-au-Pont, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 11 januari 2007;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006 tot bepaling van de werkingsmodaliteiten van het comité voor de begeleiding en de opvolging van de bijzondere regeringscommissarissen, ingesteld overeenkomstig artikel 174bis van de Waalse Huisvestingscode;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 juli 2007;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 12 juli 2007;

Overwegende dat het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 2006 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "SISP Le Val d'Heure SC", te Marchienne-au-Pont, bepaalt dat de opdracht van de bijzonder commissaris een verlengbare oorspronkelijke duur van zes maanden heeft;

Gelet op het maatschappelijke doel en de opdrachten van de openbare huisvestingsmaatschappij "SISP Le Val d'Heure SC";

Gelet op het verslag uitgebracht door de bijzondere commissaris op 29 juni 2007 en de stand van vordering van de taken die in het kader van zijn opdracht vervuld worden;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 2006 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "SISP Le Val d'Heure SC", te Marchienne-au-Pont wordt aangevuld als volgt : "- zijn vijfjarig beheersplan, voorbereid in overleg met de Cel voor financiële informatie, voor uiterlijk 14 september 2007 voor te leggen.".

Art. 2.Overeenkomstig artikel 3 van hetzelfde besluit zet de Waalse Regering de opdracht van de heer Alain Deprez voort als bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "SISP Le Val d'Heure SC", route de Beaumont 262, te 6030 Marchienne-au-Pont, voor een nieuwe verlengbare periode van drie maanden.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 17 juli 2007.

Het houdt op uitwerking te hebben zestig dagen na afloop van de opdracht van de bijzondere commissaris.

Namen, 12 juli 2007.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

^