Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 10 september 2020
gepubliceerd op 12 mei 2021

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. - Addendum

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021020939
pub.
12/05/2021
prom.
10/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^