Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 07 november 2013
gepubliceerd op 20 november 2013

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 november 2007 tot samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité dat voor het « Centre régional d'aide aux communes » is opgericht

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013206271
pub.
20/11/2013
prom.
07/11/2013
ELI
eli/besluit/2013/11/07/2013206271/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 NOVEMBER 2013. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 november 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007203472 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité dat voor het "Centre régional d'aide aux communes" is opgericht type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007203471 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité voor het "Centre régional d'aide aux communes" sluiten tot samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité dat voor het « Centre régional d'aide aux communes » (Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten) is opgericht


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een "Centre régional d'aide aux communes" dat moet zorgen voor de opvolging van en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 november 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007203472 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité dat voor het "Centre régional d'aide aux communes" is opgericht type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007203471 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité voor het "Centre régional d'aide aux communes" sluiten tot oprichting van een basisoverlegcomité voor het "Centre régional d'aide aux communes";

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 november 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007203472 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité dat voor het "Centre régional d'aide aux communes" is opgericht type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007203471 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité voor het "Centre régional d'aide aux communes" sluiten tot samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité dat voor het "Centre régional d'aide aux communes" is opgericht;

Op de voordracht van de Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad en van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 9 november 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007203472 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité dat voor het "Centre régional d'aide aux communes" is opgericht type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007203471 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité voor het "Centre régional d'aide aux communes" sluiten tot samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité dat voor het "Centre régional d'aide aux communes" is opgericht wordt vervangen als volgt : Bijlage Samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité dat voor het "Centre régional d'aide aux communes" is opgericht Voorzitter : - de plaatsvervangend directeur-generaal, respectievelijk de eerste adjunct-directeur-generaal en de tweede adjunct-directeur-generaal;

Leden : - de directeur van het departement Steun bij het financiële beheer van de gemeenten en provincies onder beheersplan; plaatsvervanger : de directeur van het departement Steun bij het financiële beheer van de para- en supragemeentelijke instellingen; - de directeur van het departement Menselijke Hulpkrachten; plaatsvervanger : de directeur van het departement Alternatieve financiering; - de adviseur bij de Vorming van de Gewestelijke vormingsraad; plaatsvervanger : de secretaris van de Gewestelijke vormingsraad;

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 9 november 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007203472 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité dat voor het "Centre régional d'aide aux communes" is opgericht type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007203471 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité voor het "Centre régional d'aide aux communes" sluiten tot samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité dat voor het "Centre régional d'aide aux communes" is opgericht.

Art. 2.De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad en van de Minister van Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 7 november 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN

^