Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 april 2021
gepubliceerd op 08 juni 2021

Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

bron
vlaamse overheid
numac
2021041666
pub.
08/06/2021
prom.
23/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/23/2021041666/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021


Rechtsgrond(en) Dit besluit is gebaseerd op: - de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, artikel 21, eerste lid, 2°, b, artikel 22 en artikel 24, eerste lid; - het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2020 pub. 05/03/2021 numac 2021020220 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021.

Vormvereiste(n) De volgende vormvereiste is vervuld: - de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 18 april 2021.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: - de uitvoering van deel 1, punt 2 van het deelakkoord van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 22 december 2020 voor de social/nonprofitsectoren voor de periode 2021-2025, betreffende de koopkrachtmaatgelen in de publieke sectoren.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019; - het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019.

Initiatiefnemer(s) Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.De kredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 worden herverdeeld overeenkomstig onderstaande tabel: (in euro)

Begrotingsartikel

Ent.

Basisall.

ESR

Van

Naar

VAK

VEK

VAK

VEK

CB0-1CBG2AI-PR

CB0

1CB038

0100

24.548.425

24.548.425

0

0

GB0-1GCF2FA-WT

GB0

1GC005

3300

0

0

24.548.425

24.548.425

Totaal

24.548.425

24.548.425

24.548.425

24.548.425


Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het welzijn, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 april 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, W. BEKE De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, M. DIEPENDAELE

^