Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 april 2021
gepubliceerd op 05 mei 2021

Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

bron
vlaamse overheid
numac
2021031322
pub.
05/05/2021
prom.
23/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/23/2021031322/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021


Rechtsgrond(en) Dit besluit is gebaseerd op: - de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, artikel 21, eerste lid, 2°, b, artikel 22 en artikel 24, eerste lid; - het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2020 pub. 05/03/2021 numac 2021020220 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021.

Vormvereiste(n) De volgende vormvereiste(n) is/zijn vervuld: - de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 22 april 2021.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: - De financiering van beleidsinitiatieven van de verschillende beleidsdomeinen in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019; - het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019.

Initiatiefnemer(s) Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.De kredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel: (in duizend euro)

Begrotingsartikel

Ent.

Basisall.

ESR

VAN

NAAR

VAK

VEK

VAK

VEK

CB0-1CBG2AH-PR

CB0

1CB037

0100

260.873

11.519


FC0-1FGD2GE-WT

FC0

1FG176

3300

229.645

0

GB0-1GCF2EA-WT

GB0

1GC119

3300

120

100

HB0-1HBA2AB-WT

HB0

1HB068

7200

150

150

HB0-1HCA2CX-IS

HB0

1HC115

4160

4.000

4.000

HB0-1HEI2IC-WT

HB0

1HE332

3300

1.000

0

HB0-1HEI2IY-IS

HB0

1HE333

4160

4.000

4.000

HB0-1HEI2JA-WT

HB0

1HE331

1211

106

106

MB0-1MFH2LY-IS

MB0

1MF057

6131

8.176

0

MB0-1MFH2LY-IS

MB0

1MF061

6131

777

0

MB0-1MIH5VY-IS

MB0

1MI031

6141

8.634

0

MB0-1MIH5VY-IS

MB0

1MI032

6141

215

0

MB0-1MIH5VY-IS

MB0

1MI033

6141

776

0

MB0-1MIH5VY-IS

MB0

1MI034

4140

61

0

SC0-1SJA2NA-WT

SC0

1SJ222

3300

108

108

SC0-1SJA2NY-IS

SC0

1SJ219

4140

2.426

2.426

SJ0-1SGI5EX-IS

SJ0

1SG633

6141

679

629

Totaal

260.873

11.519

260.873

11.519


Art. 2.Als in gevolge de goedkeuring van dit besluit aanpassingen aan de begrotingen van Diensten met Afzonderlijk Beheer of Vlaamse Rechtspersonen worden aangevraagd om de toelageverhogingen op te nemen op de begrotingsposten die weerslag ondervinden van dit besluit, dan stellen deze entiteiten een voorstel van aangepaste begroting op.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 april 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, M. DIEPENDAELE

^