Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 januari 2014
gepubliceerd op 24 februari 2014

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie "graduaat industriële onderhoudstechniek"

bron
vlaamse overheid
numac
2014201212
pub.
24/02/2014
prom.
17/01/2014
ELI
eli/besluit/2014/01/17/2014201212/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie "graduaat industriële onderhoudstechniek"


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15 en 15/1, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2013 pub. 11/02/2013 numac 2013035108 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs sluiten houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 16, 17 en 18;

Gelet op het advies van AKOV, gegeven op 3 oktober 2013;

Gelet op het advies van de Commissie HBO, gegeven op 25 oktober 2013;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 21 november 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 december 2013;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013203947 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie onderhoudstechnicus sluiten tot erkenning van de beroepskwalificatie onderhoudstechnicus;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De onderwijskwalificatie "graduaat industriële onderhoudstechniek", ingeschaald op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De onderwijskwalificatie "graduaat industriële onderhoudstechniek" is ondergebracht in het studiegebied "industriële wetenschappen en technologie" van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt negentig studiepunten.

Art. 2.De competenties van de onderwijskwalificatie "graduaat industriële onderhoudstechniek" zijn opgenomen in de beroepskwalificatie "onderhoudstechnicus", erkend bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013203947 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie onderhoudstechnicus sluiten tot erkenning van de beroepskwalificatie onderhoudstechnicus.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 januari 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

^