Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 september 2011
gepubliceerd op 29 september 2011

Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleidingen master in de westerse literatuur en "Master of Western Literature" van de Katholieke Universiteit Leuven

bron
vlaamse overheid
numac
2011204770
pub.
29/09/2011
prom.
09/09/2011
ELI
eli/besluit/2011/09/09/2011204770/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleidingen master in de westerse literatuur en "Master of Western Literature" van de Katholieke Universiteit Leuven


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2003 pub. 14/08/2003 numac 2003035868 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen sluiten betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 25/10/2004 numac 2004036582 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tijdelijke erkenning van opleidingenin het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 18/11/2004 numac 2004036700 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de indiening van aanvragen voor nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs sluiten betreffende de tijdelijke erkenning van opleidingen in het hoger onderwijs;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie definitief vastgestelde accreditatierapport van 21 juni 2011 met een negatief eindoordeel voor de opleidingen master in de westerse literatuur en "Master of Western Literature" van de Katholieke Universiteit Leuven;

Gelet op het aanvraagdossier voor tijdelijke erkenning, ingediend op 28 juni 2011 door de Katholieke Universiteit Leuven;

Gelet op het advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 1 augustus 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 september 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De opleidingen master in de westerse literatuur en "Master of Western Literature" van de Katholieke Universiteit Leuven krijgen een tijdelijke erkenning.

De tijdelijke erkenning geldt voor een periode van drie jaar, die ingaat vanaf het begin van het academiejaar 2011-2012 en vervalt op het einde van het academiejaar 2013-2014.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 september 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

^