Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 04 mei 2020
gepubliceerd op 29 mei 2020

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

bron
vlaamse overheid
numac
2020021047
pub.
29/05/2020
prom.
04/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MEI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020


Rechtsgrond(en) Dit besluit is gebaseerd op: - Artikel 21 van het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012533 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën sluiten houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën Vormvereiste(n) De volgende vormvereiste(n) is/zijn vervuld: - Advies van de Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 4 mei 2020.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: - Gelet op de dringende noodzakelijkheid inzake de aankoop van mondmaskers in het kader van een daadkrachtige aanpak van de coronacrisis Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - decreet van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020030067 bron vlaamse overheid DECREET houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020.

Initiatiefnemer(s) Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012533 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën sluiten houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën.

Gelet op het decreet van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020030067 bron vlaamse overheid DECREET houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, gegeven op 4 mei 2020.

Op voorstel van de Vlaamse minister de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De kredieten, ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel. (in duizend euro)

Begrotingsartikel

Basisallocatie

Kredietsoort

Van

Naar

VAK

VEK

VAK

VEK

CB0-1CBG2AB-PR

CB0 1CB013 0100

VAK/VEK

7.000

7.000


PH0-1PKA2PA-WT

PH0 1PK636 1211

VAK/VEK

7.000

7.000


Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Vlaams Parlement, het Rekenhof en het Departement Financiën en Begroting.

Art. 3.Als in gevolge de goedkeuring van dit besluit aanpassingen aan de begrotingen van Diensten met Afzonderlijk Beheer of Vlaamse Rechtspersonen worden aangevraagd om de toelageverhogingen op te nemen op de begrotingsposten die weerslag ondervinden van dit besluit, dan stellen deze entiteiten een voorstel van aangepaste begroting op.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor Financiën en Begroting, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 mei 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed M. DIEPENDAELE

^